قیمت رم کامپیوتر | RAM ای دیتا Adata

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Adata 4GB DDR3 1600 Single C11 RAM
Adata 4GB DDR3 1600 Single C11 RAM

قیمت از: 119,000

قیمت تا: 119,000

Adata XPG Z1 16GB DDR4 2400 Dual C16 Desktop RAM
Adata XPG Z1 16GB DDR4 2400 Dual C16 Desktop RAM

قیمت از: 12,400,000

قیمت تا: 12,400,000

XPG V3 Adata i RAM

قیمت از: 340,000

قیمت تا: 340,000

XPG Z1 DDR4 Adata i RAM

قیمت از: 575,000

قیمت تا: 575,000

Adata Premier 8GB DDR3 1600 Single C11 RAM

قیمت از: 4,890,000

قیمت تا: 4,890,000

Adata XPG V2 16GB DDR3 2400 Dual C11 Channel RAM
Adata XPG V2 16GB DDR3 2400 Dual C11 Channel RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata XPG V2 8GB DDR3 2400 Dual C11 Desktop RAM
Adata XPG V2 8GB DDR3 2400 Dual C11 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata XPG V2 8GB DDR3 1600 Dual C9 Channel RAM
Adata XPG V2 8GB DDR3 1600 Dual C9 Channel RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 4GB DDR3 1333 Dual C9 Desktop RAM
Adata 4GB DDR3 1333 Dual C9 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata XPG V2 16GB DDR3 1600 Dual C9 Desktop RAM
Adata XPG V2 16GB DDR3 1600 Dual C9 Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

XPG Gaming V1.0 Adata i RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 4GB Premier DDR3L 1600MHz PC3L 12800 RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 4GB Premier DDR3 1600MHz U DIMM PC3 12800 RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 16GB XPG Z1 Quad Chanel 3000 MHz DIMM RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 16GB Dazzle DZ1 DDR4 2800MHz CL17 Dual Channel Desktop RAM
Adata 16GB Dazzle DZ1 DDR4 2800MHz CL17 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 16GB XPG Z1 DDR4 2800MHz CL17 Quad Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 16GB XPG Dazzle DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM
Adata 16GB XPG Dazzle DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 8GB XPG V3 DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 32GB XPG Z1 DDR4 2666MHz CL16 Quad Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 16GB XPG Z1 DDR4 2666MHz CL16 Quad Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 16GB XPG Dazzle DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM
Adata 16GB XPG Dazzle DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 8GB XPG V3 DDR3 2400MHz CL11 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 4GB XPG V1 DDR3 1600MHz CL9 Single Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 8GB XPG V3 DDR3 1866MHz CL10 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 8GB XPG V1 DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata 16GB XPG V1 DDR3 1600MHz CL11 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

Adata XPG Z1 32GB Quad Chanel 3000 MHz DIMM Ram

قیمت از:

قیمت تا:

Adata XPG Z1 16GB Quad Chanel 3300 MHz DIMM Ram

قیمت از:

قیمت تا:

Adata XPG Z1 DDR4 4GB Single Channel 2400MHz CL16 Desktop Ram
Adata XPG Z1 DDR4 4GB Single Channel 2400MHz CL16 Desktop Ram

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA XPG V2 DDR3 8GB 1866MHz CL10 Dual Channel Desktop RAM
ADATA XPG V2 DDR3 8GB 1866MHz CL10 Dual Channel Desktop RAM

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101