ایران تکنو فروش تجهیزات اداری،اسکناس شمار

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت دستگاه حضور و غیاب | خرید دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار paliz afzar

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Palizafzar Timax TX9 Time Attendance System

قیمت از: 11,300,000

قیمت تا: 11,400,000

قیمت Paliz afzar AC-7000 Time attendance
قیمت Paliz afzar AC-7000 Time attendance

قیمت از: 43,400,000

قیمت تا: 43,400,000

قیمت Paliz afzar TIMAX-TX9 Time attendance
قیمت Paliz afzar TIMAX-TX9 Time attendance

قیمت از: 11,300,000

قیمت تا: 11,300,000

قیمت Paliz afzar TIMAX-TX2 Time attendance
قیمت Paliz afzar TIMAX-TX2 Time attendance

قیمت از: 8,850,000

قیمت تا: 8,900,000

Paliz afzar TIMAX-TX Time attendance

قیمت از: 7,350,000

قیمت تا: 7,400,000

Palizafzar Attendance Virdi AC7000 System

قیمت از: 50,900,000

قیمت تا: 51,000,000

Palizafzar Attendance AC6000 System

قیمت از: 34,400,000

قیمت تا: 34,500,000

Palizafzar Attendance AC5000 System

قیمت از: 29,000,000

قیمت تا: 29,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101