ایران تکنو فروش تجهیزات اداری،اسکناس شمار


برندهای دستگاه حضور و غیاب

فراتکنو Faratechno زد کی تی ZKT آی بی IB زدکا ZK پالیز افزار paliz afzar

قیمت دستگاه حضور و غیاب | خرید دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار paliz afzar

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Palizafzar Timax TX9 Time Attendance System
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 11,400,000
قیمت Paliz afzar TIMAX-TX2 Time attendance
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 8,900,000
Paliz afzar TIMAX-TX Time attendance
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,400,000
Palizafzar Attendance AC6000 System
قیمت از 34,500,000
قیمت تا 34,500,000
Palizafzar Attendance AC5000 System
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 29,000,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها