ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Linksys LGS124-EU 24 Port Business Gigabit Switch
Linksys LGS124-EU 24 Port Business Gigabit Switch

قیمت از: 5,590,000

قیمت تا: 7,735,000

Linksys LGS108P-EU 8 Port Ethernet Switch
Linksys LGS108P-EU 8 Port Ethernet Switch

قیمت از: 4,345,000

قیمت تا: 5,560,000

LINKSYS LGS124P-EU 24-PORT BUSINESS GIGABIT POE SWITCH
LINKSYS LGS124P-EU 24-PORT BUSINESS GIGABIT POE SWITCH

قیمت از: 9,070,000

قیمت تا: 12,590,000

Linksys LGS326P-EU 26 Port Switch
Linksys LGS326P-EU 26 Port Switch

قیمت از: 14,675,000

قیمت تا: 14,900,000

Linksys LGS552P-EU 52 Port Switch
Linksys LGS552P-EU 52 Port Switch

قیمت از: 34,470,000

قیمت تا: 34,470,000

Linksys SE4008-EJ 8 Port Gigabit Switch
Linksys SE4008-EJ 8 Port Gigabit Switch

قیمت از: 1,930,000

قیمت تا: 1,930,000

Linksys LGS105-UK 5 Port Switch

قیمت از: 1,530,000

قیمت تا: 1,530,000

Linksys LGS308P-UK 8 Port Switch

قیمت از: 6,210,000

قیمت تا: 6,210,000

Linksys LGS308-EU 8Port Switch

قیمت از: 3,250,000

قیمت تا: 3,880,000

Linksys SE2800-EU Switch

قیمت از: 1,560,000

قیمت تا: 1,760,000

Linksys SE2500-EU Switch

قیمت از: 1,320,000

قیمت تا: 1,430,000

Linksys LGS116-EU Switch

قیمت از: 4,615,000

قیمت تا: 5,500,000

Linksys LGS318P-EU 18Port Switch

قیمت از: 13,660,000

قیمت تا: 16,970,000

Linksys LGS326-EU 26 Port Switch

قیمت از: 9,635,000

قیمت تا: 10,600,000

Linksys LGS528P-EU Switch
Linksys LGS528P-EU Switch

قیمت از: 18,120,000

قیمت تا: 24,890,000

Linksys LGS552-EU Switch

قیمت از: 23,520,000

قیمت تا: 32,660,000

Linksys LGS116P-EU Switch
Linksys LGS116P-EU Switch

قیمت از: 7,080,000

قیمت تا: 11,870,000

Cisco SG100-16 16-Port Network Switch
Cisco SG100-16 16-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SG300-10 10-Port Network Switch
Linksys SG300-10 10-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Cisco SF100-24 24-Port Network Switch
Cisco SF100-24 24-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SG300-20 20-Port Network Switch
Linksys SG300-20 20-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SF100D-8 8-Port Network Switch
Linksys SF100D-8 8-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SG300-52 50-Port Network Switch
Linksys SG300-52 50-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SF300-24 24-Port Network Switch
Linksys SF300-24 24-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SF100D-16 16-Port Network Switch
Linksys SF100D-16 16-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SF300-24P 24-Port Network Switch
Linksys SF300-24P 24-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SG300-28 28-Port Network Switch
Linksys SG300-28 28-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys SF300-48 48-Port Network Switch
Linksys SF300-48 48-Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys LGS105-EU 5 Port Gigabit Smart Switch
Linksys LGS105-EU 5 Port Gigabit Smart Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys LGS108-EU 8 Port Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys LGS308P-EU 8 Port Gigabit Smart Switch
Linksys LGS308P-EU 8 Port Gigabit Smart Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys LGS318-EU 18 Port Switch

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101