ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه تندا Tenda

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Tenda TEF1008P PoE Switches
Tenda TEF1008P PoE Switches

قیمت از: 2,020,000

قیمت تا: 2,020,000

Tenda S105 Network Switches
Tenda S105 Network Switches

قیمت از:

قیمت تا: 245,000

Tenda SG80 Network Switches
Tenda SG80 Network Switches

قیمت از: 780,000

قیمت تا: 890,000

Tenda SG50 Network Switches
Tenda SG50 Network Switches

قیمت از: 562,000

قیمت تا: 630,000

Tenda TEH1600M Network Switches
Tenda TEH1600M Network Switches

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,160,000

Tenda TEH2400M Network Switches
Tenda TEH2400M Network Switches

قیمت از: 1,330,000

قیمت تا: 1,440,000

Tenda TEG1024G Network Switches
Tenda TEG1024G Network Switches

قیمت از: 4,170,000

قیمت تا: 4,190,000

Tenda TEG1016G Network Switches
Tenda TEG1016G Network Switches

قیمت از: 2,950,000

قیمت تا: 2,950,000

Tenda S16 16-Port Network Switches
Tenda S16 16-Port Network Switches

قیمت از:

قیمت تا: 745,000

Tenda TEG1024D Network Switches
Tenda TEG1024D Network Switches

قیمت از: 3,950,000

قیمت تا: 3,950,000

Tenda TEG1016D Network Switches
Tenda TEG1016D Network Switches

قیمت از: 2,720,000

قیمت تا: 2,850,000

Tenda TEG1009P PoE Switches

قیمت از: 4,890,000

قیمت تا: 4,890,000

Tenda SG108 8Port Switch

قیمت از: 810,000

قیمت تا: 810,000

Tenda TEF1024D 24 Port Switch

قیمت از: 1,610,000

قیمت تا: 1,610,000

Tenda TEF1105P 5 Port POE Switch

قیمت از: 1,250,000

قیمت تا: 1,250,000

Tenda TEF1016D 16 Port Switch

قیمت از: 2,790,000

قیمت تا: 2,790,000

Tenda S108 Network Switches
Tenda S108 Network Switches

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda TEG1016P PoE Switches
Tenda TEG1016P PoE Switches

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda TEG1016G Unmanaged 16-Port Switch
Tenda TEG1016G Unmanaged 16-Port Switch

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda EG2124 Network Switches
Tenda EG2124 Network Switches

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda TEF1109P PoE Switches
Tenda TEF1109P PoE Switches

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda TEH1224 Network Switches
Tenda TEH1224 Network Switches

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda TEG2124T Network Switches
Tenda TEG2124T Network Switches

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda P200-kit Network Adapter Powerline
Tenda P200-kit Network Adapter Powerline

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101