ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه تی پی لینک TP-Link

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

TP-LINK TL-SG1016D 16 Port Gigabit Switch

قیمت از:

قیمت تا: 3,050,000

TP-LINK TL-SG1008D 8 Port Gigabit Desktop Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,020,000

TP-LINK TL-SF1016D 16-Port 10-100Mbps Desktop Switch
TP-LINK TL-SF1016D 16-Port 10-100Mbps Desktop Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,030,000

TP-LINK TL-SG1024D 24 Port Gigabit Desktop-Rackmount Switch
TP-LINK TL-SG1024D 24 Port Gigabit Desktop-Rackmount Switch

قیمت از: 3,990,000

قیمت تا: 5,250,000

TP-LINK TL-SF1024 24-Port 10-100Mbps Rackmount Switch
TP-LINK TL-SF1024 24-Port 10-100Mbps Rackmount Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,540,000

TP-LINK TL-SF1016 16-Port 10-100Mbps Rackmount Switch
TP-LINK TL-SF1016 16-Port 10-100Mbps Rackmount Switch

قیمت از:

قیمت تا: 1,300,000

TP-LINK TL-SG1016 16 Port Gigabit Rackmount Switch

قیمت از:

قیمت تا: 3,340,000

TP-LINK TL-SG1024 24 Port Gigabit Rackmount Switch
TP-LINK TL-SG1024 24 Port Gigabit Rackmount Switch

قیمت از:

قیمت تا: 4,800,000

TP-LINK TL-SG1008D 8 Port Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,080,000

TP-LINK TL-SL5428E 24Port Network Switch

قیمت از: 8,510,000

قیمت تا: 8,510,000

TP-Link TL-SG1024DE 24Port Switch

قیمت از: 4,540,000

قیمت تا: 4,540,000

TP-LINK TL-SG1048 48 Port Gigabit Switch
TP-LINK TL-SG1048 48 Port Gigabit Switch

قیمت از: 15,870,000

قیمت تا: 15,870,000

TP-LINK TL-SG1008 8 Port Gigabit Desktop-Rackmount Switch
TP-LINK TL-SG1008 8 Port Gigabit Desktop-Rackmount Switch

قیمت از: 1,850,000

قیمت تا: 1,850,000

TP-LINK TL-SF1048 48-Port 10-100Mbps Rackmount Switch
TP-LINK TL-SF1048 48-Port 10-100Mbps Rackmount Switch

قیمت از: 3,980,000

قیمت تا: 3,980,000

TP-LINK TL-SG3216 JetStream 16-Port Managed Switch
TP-LINK TL-SG3216 JetStream 16-Port Managed Switch

قیمت از: 6,800,000

قیمت تا: 6,800,000

TP-LINK TL-SG3210 JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch
TP-LINK TL-SG3210 JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch

قیمت از: 4,260,000

قیمت تا: 4,260,000

TP-Link TL-SG2008 8-Port Gigabit Smart Switch
TP-Link TL-SG2008 8-Port Gigabit Smart Switch

قیمت از: 3,070,000

قیمت تا: 3,070,000

TP-Link TL-SG2424P 24-Port Gigabit Switch
TP-Link TL-SG2424P 24-Port Gigabit Switch

قیمت از: 15,100,000

قیمت تا: 15,100,000

TP-LINK TL-SG2210P 8-Port Gigabit Smart Desktop Switch
TP-LINK TL-SG2210P 8-Port Gigabit Smart Desktop Switch

قیمت از: 4,850,000

قیمت تا: 4,850,000

TP-LINK TL-SG1008PE 8-Port Gigabit Desktop-Rackmount 8-Port PoE Plus Switch
TP-LINK TL-SG1008PE 8-Port Gigabit Desktop-Rackmount 8-Port PoE Plus Switch

قیمت از: 7,090,000

قیمت تا: 7,280,000

TP-LINK TL-SG1008P 8-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE
TP-LINK TL-SG1008P 8-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 2,835,000

TP-LINK TL-SF1016DS 16-Port 10-100Mbps Switch
TP-LINK TL-SF1016DS 16-Port 10-100Mbps Switch

قیمت از: 1,160,000

قیمت تا: 1,160,000

TP-LINK TL-SF1005D 5-Port 10-100Mbps Desktop Switch
TP-LINK TL-SF1005D 5-Port 10-100Mbps Desktop Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SF1008D 8-Port 10-100Mbps Desktop Switch
TP-LINK TL-SF1008D 8-Port 10-100Mbps Desktop Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-Link TL-SG108 8 Port Gigabit Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SG105 5 Port Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SL1226 24-Port 10-100Mbps-2-Port Gigabit Switch
TP-LINK TL-SL1226 24-Port 10-100Mbps-2-Port Gigabit Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SG5428 24Port Network Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SG2216 16 Port Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SF1008P 8-Port 10-100M Desktop PoE Switch
TP-LINK TL-SF1008P 8-Port 10-100M Desktop PoE Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SG3424 JetStream 24-Port Gigabit L2 Managed Switch
TP-LINK TL-SG3424 JetStream 24-Port Gigabit L2 Managed Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SG1005D 5 Port Gigabit Desktop Switch

قیمت از:

قیمت تا:

TP-LINK TL-SF1024D 24-Port 10-100Mbps Rackmount Switch
TP-LINK TL-SF1024D 24-Port 10-100Mbps Rackmount Switch

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101