شرکت ایزی فروش و  طراحی و تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات تلفنی و اینترنتی


الماس آسیا برقراری ارتباطات تلفنی و انتقال خطوط تلفن بر روی بستر شبکه VOIP ( Voice Over IP )


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آی پی فون | مرکز تلفن | VOIP | سانترال

موست MOCET اسپاد ESPOD اسنوم SNOM اتکام Atcom سیسکو CISCO زایکو ZYCOO یالینک Yealink یوبیکویتی ubiquiti فنويل Fanvil پاناسونیک Panasonic گرند استریم GrandStream سیمتون SIMTON نیوراک NewRock آر تی ایکس RTX دیجیوم Digium لینک سیس Linksys دین استار Dinstar سنگوما Sangoma آوایا AVAYA دی لینک D-Link

قیمت VOIP | مرکز تلفن | آی پی فون | سانترال گرند استریم GrandStream

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Grandstream GXP2160 IP Phone
قیمت از 5,990,000
قیمت تا 6,890,000
Grandstream GXP2130 IP Phone
قیمت از 3,980,000
قیمت تا 4,750,000
Grandstream DP715 Wireless DECT IP Phone
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 4,130,000
GrandStream GXP2200EXT IP Phone Expansion Module
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 5,250,000
Grandstream UCM6102 IP PBX
قیمت از 14,040,000
قیمت تا 16,850,000
Grandstream UCM6104 IP PBX
قیمت از 17,380,000
قیمت تا 20,100,000
Grandstream IP PBX UCM6116
قیمت از 51,210,000
قیمت تا 53,000,000
Grandstream VoIP Gateway HT502
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,550,000
Grandstream VoIP Gateway HT503
قیمت از 2,650,000
قیمت تا 3,000,000
Grandstream VoIP Gateway HT701
قیمت از 1,730,000
قیمت تا 2,000,000
Grandstream VoIP Gateway HT704
قیمت از 4,670,000
قیمت تا 5,950,000
Grandstream GXW4008 VoIP Gateway
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,900,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4216
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 23,000,000
Grandstream VoIP Gateway GXW4224
قیمت از 29,300,000
قیمت تا 29,600,000
Grandstream GXW4232 VoIP Gateway
قیمت از 32,100,000
قیمت تا 40,000,000
Grandstream GXW4248 VoIP Gateway
قیمت از 44,200,000
قیمت تا 45,900,000
Grandstream GXP1630 IP Phone
قیمت از 3,980,000
قیمت تا 4,490,000
Grandstream GXP2135 IP Phone
قیمت از 5,330,000
قیمت تا 6,100,000
Grandstream GXP2170 IP Phone
قیمت از 7,460,000
قیمت تا 9,000,000
Grandstream DP720 IP Phone
قیمت از 3,180,000
قیمت تا 3,520,000
Grandstream GXW4004 VOIP Gateway
قیمت از 5,950,000
قیمت تا 6,100,000
Grandstream GXW4104 VOIP Gateway
قیمت از 10,700,000
قیمت تا 10,800,000
Grandstream GXW4108 VOIP Gateway
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 13,700,000
Grandstream GXP1628 IP Phone
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 4,150,000
Grandstream GXP1625 IP Phone
قیمت از 2,470,000
قیمت تا 3,080,000
Grandstream HT802 VOIP Gateway
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
Grandstream GXP2200 IP Phone
قیمت از 5,700,000
قیمت تا 8,000,000
Grandstream DP710 IP Phone
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 1,750,000
Grandstream GXV3275 IP Phone
قیمت از 12,970,000
قیمت تا 13,300,000
Grandstream GXP2140 IP Phone
قیمت از 5,330,000
قیمت تا 5,900,000
Grandstream GXV3240 Video IP Phone
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 10,340,000
Grandstream GXP1105 IP Phone
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,800,000
Grandstream UCM6108 IP PBX
قیمت از 28,880,000
قیمت تا 32,000,000
Grandstream VoIP Gateway HT702
قیمت از 2,060,000
قیمت تا 2,060,000
Grandstream IP PBX UCM6510
قیمت از 62,000,000
قیمت تا 62,000,000

الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها