شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


فروش،مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

آرک ARC میکروون MikroWAN دلتالینک Deltalink میکروتیک Mikrotik لیگوویو LigoWave آی بی ام IBM تی پی لینک TP-Link یوبیکویتی ubiquiti های گین Hi GAIN وایز WIS زولتریکس Zoltrix میکروتک Microtek 2ان 2N تندا Tenda دی لینک D-Link کنبوتونگ Kenbotong ان جنیوس EnGenius

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی میکروتیک Mikrotik

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Mikrotik NetBox Wireless radio
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 4,300,000
قیمت Mikrotik QRT2 Wireless radio
قیمت از 5,050,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Mikrotik RBSXT-5HPND Radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,050,000
قیمت Mikrotik RBGroove-52HPN Radio
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,365,000
قیمت Mikrotik SXT Lite2 Wireless radio
قیمت از 1,750,000
قیمت تا 3,150,000
قیمت Mikrotik Sextant G-5HPND Radio
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 4,300,000
قیمت Mikrotik Netmetal5 PB921UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,100,000
قیمت Mikrotik SXT Lite5 Radio
قیمت از 1,850,000
قیمت تا 2,250,000
قیمت Mikrotik SXT SA5 Radio
قیمت از 2,770,000
قیمت تا 3,800,000
قیمت Mikrotik Netmetal 5-AC Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,100,000
قیمت Mikrotik SXTG-5HPACD-SXT AC Radio
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 4,100,000
قیمت Mikrotik SXTG-5HPACD-SA Radio
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 4,850,000
Mikrotik RBMetal5SHPn Wireless Radio
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,718,000
قیمت Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT Wireless radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت Mikrotik RB912 UAG-5HPND-OUT Radio
قیمت از 2,900,000
قیمت تا 3,350,000
Mikrotik SEXTANT G 5HPnD Radio
قیمت از 3,600,000
قیمت تا 4,300,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-SAr2 Radio
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 5,800,000
قیمت Mikrotik RB921UAGS-5SHPacT-NM Netmetal Radio
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 6,700,000
قیمت Mikrotik QRT-5-ac Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 7,150,000
قیمت Mikrotik Netmetal RB921UAGS-5SHPacD-NM Radio
قیمت از 5,450,000
قیمت تا 6,200,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-2HND Radio
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RBSXT G-5HPnD-HGR2 Radio
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RBSXTKIT SXT SIXPACK Radio
قیمت از 14,480,000
قیمت تا 17,500,000
قیمت Mikrotik UPA-5HND Wireless radio
قیمت از 3,050,000
قیمت تا 3,200,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPACD Radio
قیمت از 5,690,000
قیمت تا 6,100,000
قیمت Mikrotik SXT HG5 Radio
قیمت از 3,130,000
قیمت تا 4,000,000
Anten Mikrotik MANT30-PA
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,600,000
قیمت Mikrotik Anten Radom Cover Kit
قیمت از 1,490,000
قیمت تا 1,500,000
قیمت Mikrotik RB922UAGS-5HPacT-NM-NetMetal 5 Wireless radio
قیمت از 5,400,000
قیمت تا 6,350,000
قیمت Mikrotik RBSXT-5HPnD Radio
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,950,000
Mikrotik R11e-2HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
Mikrotik R11e-5HND RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,450,000
Mikrotik R2SHPn RouterBoard Wireless Card
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 1,850,000
Mikrotik 2.4GHZ Dipole Anten
قیمت از 450,000
قیمت تا 450,000
قیمت Mikrotik DynaDish 5 Dish Anten
قیمت از 6,330,000
قیمت تا 7,400,000
Mikrotik RB922UAGS-5HPacD-NM Netmetal Wireless Radio
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 6,100,000
Mikrotik Wireless Radio STX-5HND
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,100,000
Mikrotik STX LTE Wireless Radio
قیمت از 4,950,000
قیمت تا 5,500,000
Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA Wireless Radio
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 6,500,000
Mikrotik Mantbox 19S Wireless Radio
قیمت از 8,750,000
قیمت تا 8,800,000
2 1   بعدی

الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها