مهرگان شبکه آفاق طراحی ، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی


ماهان سیستم پاسارگاد تولید کننده انواع رک


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

نت پلاس NETPLUS فلت پک Flat Pack آی رک iRACK ماهان mahan اکوئیپ equip دیتاشین DataSheen آی بی سی IBC اچ پی HP ژاکو ZHACO پانوراما Panorama مدیا رک media rack ایستا کیونپ Qnap اچ پی ای HPE لگراند Legrand چترا Chatra آی توتن I-TOTEN اچ پی آسیا HPAsia اس سی دی SCD IRAN RACK دی اس ای DSE یوکی نت YUKI-NET اچ پی پرو HP Pro کنوویت Canovate یورک URACK نگزنس Nexans الگونت Lgonet اچ پی آی HPI آی تک I-TAK پایا سیستم Paya System

قیمت رک و متعلقات رک شبکه پایا سیستم Paya System

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Paya System Gama 36 Unit Depth 80 Stand Rack
قیمت از 15,980,000
قیمت تا 15,980,000
Paya System Gama 16 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,980,000
قیمت تا 11,480,000
Paya System Blank Panel 7 Unit Wall Rack
قیمت از 1,710,000
قیمت تا 1,710,000
Paya System 7 unit 45 depth Rack Wall
قیمت از 1,710,000
قیمت تا 1,750,000
Paya System Teta 28 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 13,450,000
قیمت تا 13,450,000
Paya System Alpha 36 Unit 60 Depth stand Rack
قیمت از 13,370,000
قیمت تا 13,370,000
Paya System Alpha 44 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 15,700,000
قیمت تا 15,700,000
Paya System 9 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 2,170,000
قیمت تا 2,950,000
Paya System Double Section 9 Unit Wall Rack
قیمت از 2,940,000
قیمت تا 2,940,000
Paya System Teta 16 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 10,300,000
قیمت تا 10,300,000
Paya System Teta 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 17,160,000
قیمت تا 17,160,000
Paya System Beta 28 Unit 80 Depth stand Rack
قیمت از 10,740,000
قیمت تا 12,350,000
Paya System Gama 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 15,800,000
قیمت تا 18,170,000
Paya System Beta 40 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 14,980,000
قیمت تا 14,980,000
Paya System Teta 44 Unit Depth 80 Stand Rack
قیمت از 17,460,000
قیمت تا 17,460,000
Paya System Teta 21 Unit Depth 80 Stand Rack
قیمت از 12,070,000
قیمت تا 12,070,000
Paya System Gama 21 Unit Depth 100 Stand Rack
قیمت از 13,370,000
قیمت تا 13,370,000
Paya System Gama 44 Unit Depth 100 Stand Rack
قیمت از 18,900,000
قیمت تا 18,900,000
Paya System Gama 36 Unit 100 Depth stand Rack
قیمت از 16,870,000
قیمت تا 16,870,000
Paya System Alpha 28 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,930,000
Paya System Alpha 40 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 13,800,000
قیمت تا 13,800,000
Paya System Alpha 16 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,270,000
قیمت تا 8,360,000
PAYA SYSTEM 6 unit 45 depth wall Rack
قیمت از 1,860,000
قیمت تا 1,860,000
Paya System 9 Unit Wall Rack
قیمت از 2,630,000
قیمت تا 2,630,000
Paya System Beta 16 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,030,000
قیمت تا 9,230,000
Paya System Beta 44 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 16,560,000
قیمت تا 16,560,000
Paya System Beta 36 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 14,700,000
قیمت تا 14,700,000
Paya System Beta 21 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 11,270,000
قیمت تا 11,270,000
Paya System Beta 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 14,170,000
قیمت تا 16,300,000
Paya System Gama 28 Unit Depth 100 Stand Rack
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 13,900,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها