مهرگان شبکه آفاق طراحی ، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی


ماهان سیستم پاسارگاد تولید کننده انواع رک


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

اس سی دی SCD مدیا رک media rack نت پلاس NETPLUS اچ پی پرو HP Pro ژاکو ZHACO چترا Chatra الگونت Lgonet اکوئیپ equip آی بی سی IBC ماهان mahan فلت پک Flat Pack اچ پی HP پایا سیستم Paya System پانوراما Panorama نگزنس Nexans اچ پی آی HPI کنوویت Canovate آی رک iRACK دی اس ای DSE لگراند Legrand اچ پی آسیا HPAsia یورک URACK یوکی نت YUKI-NET IRAN RACK آی توتن I-TOTEN آی تک I-TAK اچ پی ای HPE کیونپ Qnap ایستا دیتاشین DataSheen

قیمت رک و متعلقات رک شبکه ماهان mahan

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Mahan MSI R701 7 Unit 45 Depth Rack
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
Mahan MSI R703 7 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
Mahan MSI RG40 HP Rack 40 unit front door
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
Mahan MSI R901 9 Unit 45 Depth Rack
قیمت از 3,950,000
قیمت تا 3,950,000
Mahan MSI RG42 HP Rack 42 unit front door
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
Mahan MSI RG44 HP Rack 44 unit front door
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Mahan MSI R903 9 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
Mahan MSI RG47 HP Rack 47 unit front door
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 3,500,000
Mahan MSI R1403 14 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 9,700,000
قیمت تا 9,700,000
Mahan MSI R1803 18 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
Mahan MSI TF03 600 Depth Fixed Rack Shelf
قیمت از 400,000
قیمت تا 400,000
Mahan MSI R2003 20 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 10,800,000
قیمت تا 10,800,000
Mahan MSI R2203 22 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
Mahan MSI TF05 800 Depth Fixed Rack Shelf
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Mahan MSI R2703 27 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 12,300,000
قیمت تا 12,300,000
Mahan MSI TF06 - 800 Depth Fixed Rack Shelf
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
Mahan MSI R3703 37 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 13,800,000
قیمت تا 13,800,000
Mahan MSI R4203 42 Unit 60 Depth Rack
قیمت از 16,000,000
قیمت تا 16,000,000
Mahan MSI R1205 12 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 9,900,000
قیمت تا 9,900,000
Mahan MSI R1405 14 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 10,300,000
قیمت تا 10,300,000
Mahan MSI R1805 18 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000
Mahan MSI R2205 22 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Mahan MSI R2705 27 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 14,400,000
قیمت تا 14,400,000
Mahan MSI TK01 Moving Flat Rack Shelf
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
Mahan MSI R3705 37 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 14,500,000
قیمت تا 14,500,000
Mahan MSI R4205 42 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Mahan MSI R4405 44 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 19,000,000
Mahan MSI R4705 47 Unit 80 Depth Rack
قیمت از 21,500,000
قیمت تا 21,500,000
Mahan MSI R2706 27 Unit 100 Depth Rack
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
Mahan MSI R3706 37 Unit 100 Depth Rack
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 19,000,000
Mahan MSI TR03 - 600 Depth rack mount brackets
قیمت از 250,000
قیمت تا 250,000
Mahan MSI R4006 40 Unit 100 Depth Rack
قیمت از 19,500,000
قیمت تا 19,500,000
Mahan MSI R4206 42 Unit 100 Depth Rack
قیمت از 19,900,000
قیمت تا 19,900,000
Mahan MSI TR05 - 800 Depth rack mount brackets
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
Mahan MSI R4406 44 Unit 100 Depth Rack
قیمت از 20,500,000
قیمت تا 20,500,000
Mahan MSI R4706 47 Unit 100 Depth Rack
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 22,000,000
Mahan MSI R40806 40 Unit 80 Width100 Depth Rack
قیمت از 25,600,000
قیمت تا 25,600,000
Mahan MSI TR06 - 1000 Depth rack mount brackets
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
Mahan MSI R420806 42 Unit 80 Width100 Depth Rack
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,000,000
Mahan MSI B01 1Unit Blank Panel Rack
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها