شرکت ایزی فروش و طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات رک و متعلقات


مهرگان شبکه آفاق طراحی ، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی


ماهان سیستم پاسارگاد تولید کننده انواع رک


برندهای رک شبکه و متعلقات رک

آی تک I-TAK کیونپ Qnap فلت پک Flat Pack پایا سیستم Paya System یوکی نت YUKI-NET اچ پی HP اچ پی آی HPI دی اس ای DSE دیتاشین DataSheen چترا Chatra اکوئیپ equip آی بی سی IBC اچ پی ای HPE پانوراما Panorama نگزنس Nexans یورک URACK مدیا رک media rack اچ پی آسیا HPAsia آی رک iRACK آی توتن I-TOTEN ماهان mahan کنوویت Canovate اس سی دی SCD ژاکو ZHACO اچ پی پرو HP Pro IRAN RACK

قیمت رک و متعلقات رک شبکه اچ پی پرو HP Pro

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP Pro 32 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 7,790,000
قیمت تا 10,589,000
HP Pro 37 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,468,000
قیمت تا 7,468,000
HP Pro 37 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,314,800
قیمت تا 8,314,800
HP Pro 40 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,847,800
قیمت تا 8,847,800
HP Pro 40 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,594,000
قیمت تا 9,594,000
HP Pro 32 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,216,000
قیمت تا 7,216,000
HP Pro 7 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,385,800
قیمت تا 1,385,800
HP Pro 14 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 4,264,000
قیمت تا 4,264,000
HP Pro 27 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,822,400
قیمت تا 6,822,400
HP Pro 27 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 6,076,200
قیمت تا 6,076,200
HP Pro 27 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 7,462,000
قیمت تا 7,462,000
HP Pro 9 Unit 45 Depth Wall Rack
قیمت از 1,705,600
قیمت تا 1,705,600
HP Pro 6 Unit 33 Depth Wall Rack
قیمت از 1,148,000
قیمت تا 1,148,000
HP Pro 32 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 8,282,000
قیمت تا 8,282,000
HP Pro 9 Unit 60 Depth Wall Rack
قیمت از 2,025,400
قیمت تا 2,025,400
HP Pro 14 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 4,690,400
قیمت تا 4,690,400
HP Pro 22 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 6,182,800
قیمت تا 6,182,800
HP Pro 42 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,807,200
قیمت تا 9,807,200
HP Pro 18 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,330,000
قیمت تا 5,330,000
HP Pro 18 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 5,649,800
قیمت تا 5,649,800
HP Pro 22 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 5,756,400
قیمت تا 5,756,400
HP Pro 37 Unit 100 Depth Stand Rack
قیمت از 9,061,000
قیمت تا 9,061,000
HP Pro 40 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 8,101,600
قیمت تا 8,101,600
HP Pro 42 Unit 60 Depth Stand Rack
قیمت از 7,995,000
قیمت تا 7,995,000
HP Pro 42 Unit 80 Depth Stand Rack
قیمت از 8,954,400
قیمت تا 8,954,400

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها