برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاران FARAN

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Faran 12V-9AH UPS Battery
قیمت از 640,000
قیمت تا 890,000
Faran 12V-12AH UPS Battery
قیمت از 930,000
قیمت تا 1,130,000
Faran 12V-17AH UPS Battery
قیمت از 1,120,000
قیمت تا 1,300,000
Faran 12V-28AH UPS Battery
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 2,390,000
Faran 12V-40AH UPS Battery
قیمت از 2,870,000
قیمت تا 3,350,000
Faran 12V-42AH UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,730,000
Faran 12V-70AH UPS Battery
قیمت از 4,040,000
قیمت تا 5,050,000
Faran 12V-100AH UPS Battery
قیمت از 6,210,000
قیمت تا 7,000,000
قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 14,700,000
Faran Trust 1000VA UPS
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 8,400,000
Faran Trust 2000VA UPS
قیمت از 9,700,000
قیمت تا 11,200,000
Faran Trust 3000VA UPS
قیمت از 12,540,000
قیمت تا 14,400,000
Faran Aspire 3KVA UPS
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 20,000,000
Faran Aspire 6KVA UPS
قیمت از 39,000,000
قیمت تا 41,900,000
قیمت Faran Titan 3000VA External ups
قیمت از 21,500,000
قیمت تا 25,200,000
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 96,300,000
قیمت Faran Titan 10KVA External ups
قیمت از 73,000,000
قیمت تا 83,200,000
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 29,400,000
قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 48,800,000
قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 24,000,000
قیمت Faran Vigor RM 3000VA External ups
قیمت از 22,800,000
قیمت تا 27,200,000
قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
قیمت Faran Titan 6000VA Internal ups
قیمت از 49,500,000
قیمت تا 55,000,000
قیمت Faran Blazer LCD 600VA ups
قیمت از 3,480,000
قیمت تا 3,480,000
قیمت Faran Blazer LCD 1200VA External ups
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 7,300,000
قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 16,300,000
Faran Blazer 800VA UPS
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 4,300,000
Faran Aspire 2KVA UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,400,000
Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
Faran Aspire 20KVA 3.1 UPS
قیمت از 125,000,000
قیمت تا 131,300,000
Faran 12V-120AH UPS Battery
قیمت از 7,310,000
قیمت تا 7,350,000
Faran 12V-200AH UPS Battery
قیمت از 11,880,000
قیمت تا 11,880,000
قیمت Faran A-smart 3000VA ups
قیمت از 17,540,000
قیمت تا 17,540,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها