برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS آلجا ALJA

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,650,000
قیمت ALJA LCD 500S UPS
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,400,000
قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,950,000
قیمت ALJA LCD 2000S UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,230,000
قیمت ALJA KR-1110S UPS
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 70,700,000
قیمت ALJA KR-2000L UPS
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 20,900,000
قیمت ALJA LCD 700S UPS
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,250,000
قیمت ALJA KI-2000L UPS
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 16,500,000
قیمت ALJA KR-1110L UPS
قیمت از 55,500,000
قیمت تا 59,900,000
قیمت ALJA KR-2000S UPS
قیمت از 21,800,000
قیمت تا 23,300,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KR-3000S UPS
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 27,200,000
قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,900,000
قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 10,200,000
قیمت ALJA FR-3130U UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA KR-RM 1000S UPS
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 14,400,000
قیمت ALJA KR-RM 3000L UPS
قیمت از 22,705,000
قیمت تا 25,500,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
قیمت ALJA KR-RM 3000S UPS
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 31,900,000
قیمت ALJA  FR-UK-3320 UPS
قیمت از 222,000,000
قیمت تا 236,500,000
قیمت ALJA  FR-UK-3110 UPS
قیمت از 102,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA  FR-115S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 61,000,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 107,000,000
قیمت تا 119,000,000
ALJA KR-RM 2000S UPS
قیمت از 24,700,000
قیمت تا 26,900,000
ALJA KR-RM 6000L ups
قیمت از 46,700,000
قیمت تا 49,400,000
قیمت ALJA FR-UK-3120 UPS
قیمت از 163,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 110,000,000
قیمت تا 113,050,000
قیمت ALJA KR-3110L UPS
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 68,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3115 UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA AJ315 UPS
قیمت از 190,000,000
قیمت تا 209,000,000
قیمت ALJA FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA KR-3115 UPS
قیمت از 97,000,000
قیمت تا 106,500,000
قیمت ALJA AJ215 UPS
قیمت از 141,000,000
قیمت تا 150,100,000
قیمت ALJA AJ230 UPS
قیمت از 208,000,000
قیمت تا 221,500,000
قیمت ALJA AJ220 UPS
قیمت از 168,000,000
قیمت تا 179,000,000
قیمت ALJA FR-3110L UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA AJ310 UPS
قیمت از 187,000,000
قیمت تا 201,000,000
قیمت ALJA FR-3115L UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA FR-3130 UPS
قیمت از 197,000,000
قیمت تا 214,000,000
3 2 1   بعدی

تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها