برندهای یو پی اس و متعلقات ups

فاران FARAN نارادا Narada تایگر Tiger ای پی سی APC گرین Green سی اس بی CSB اگزیم پاور EXIMPOWER ای بی بی ABB فاراتل FARATEL آلجا ALJA لانگ Long نت پاور Net Power ولتامکس VoltaMax

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS سی اس بی CSB

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
CSB GP 12400 UPS Battery
قیمت از 4,470,000
قیمت تا 4,470,000
CSB GP 12200 UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000

تجارت گستر فروش یو پی اس فاراتل و یو پی اس آلجا


دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها