خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link اپل APPLE اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital سنز دیجیتال Sans Digital 2ان 2N کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage سنز دیجیتال Sans Digital

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Sans Digital MS4CT NAS Storage
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
Sans Digital MS1UTB NAS Storage
قیمت از 480,000
قیمت تا 600,000

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها