خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link اپل APPLE اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital سنز دیجیتال Sans Digital 2ان 2N کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage دی لینک D-Link

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
D-link DNS 320L NAS Storage
قیمت از 5,240,000
قیمت تا 5,240,000
D-Link ShareCenter  DNS-1200-5 Diskless NAS Storage
قیمت از 28,610,000
قیمت تا 28,610,000
D-Link DNS 320L NAS Storage
قیمت از 000
قیمت تا 000

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها