خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage دی لینک D-Link

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

D-link DNS 320L NAS Storage

قیمت از: 5,240,000

قیمت تا: 5,500,000

D-Link DNS-327L ShareCenter Storage

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 7,500,000

D-Link Diskless DNS-327L NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DNS 320L NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link ShareCenter  DNS-1200-5 Diskless NAS Storage
D-Link ShareCenter DNS-1200-5 Diskless NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101