خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage کیونپ Qnap

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Qnap TS-470 NAS Storage

قیمت از: 40,000,000

قیمت تا: 40,000,000

NAS TS-431 Storage Qnap

قیمت از: 14,600,000

قیمت تا: 15,870,000

Qnap TS-120 NAS Storage

قیمت از: 6,770,000

قیمت تا: 7,000,000

Qnap TS-651-1G NAS Storage

قیمت از: 34,000,000

قیمت تا: 34,000,000

Qnap TS-1253U-4G RackMount Nas Storage

قیمت از: 67,500,000

قیمت تا: 78,000,000

Qnap TS-451U-1G RackMount Nas Storage

قیمت از: 28,600,000

قیمت تا: 32,500,000

Qnap RackMount TS-431U RackMount Nas Storage

قیمت از: 23,280,000

قیمت تا: 28,400,000

Qnap TS-453U-RP-4G NAS Storage

قیمت از: 53,500,000

قیمت تا: 65,930,000

Qnap TS-251 Plus-8G NAS Storage

قیمت از: 23,840,000

قیمت تا: 28,400,000

Qnap TS-228 NAS Diskless

قیمت از: 7,250,000

قیمت تا: 7,500,000

Qnap TS-231P NAS Storage

قیمت از: 9,620,000

قیمت تا: 10,400,000

Qnap TVS-1271U-RP-i5-16G NAS Storage

قیمت از: 132,950,000

قیمت تا: 147,690,000

Qnap TVS-871U-RP-i5-8G NAS Storage

قیمت از: 117,630,000

قیمت تا: 130,630,000

Qnap TVS-871U-RP-i3-4G NAS Diskless Storage

قیمت از: 97,220,000

قیمت تا: 107,900,000

Qnap TVS-471-i3-4G NAS Storage

قیمت از: 53,920,000

قیمت تا: 59,900,000

Qnap TS-1263U-RP-4G Rackmount NAS Storage

قیمت از: 84,470,000

قیمت تا: 95,500,000

Qnap TS-453Mini-2G NAS Storage

قیمت از: 29,770,000

قیمت تا: 29,780,000

Qnap TS-1253U-RP-4G NAS Storage

قیمت از: 75,100,000

قیمت تا: 92,470,000

Qnap TS-853U-RP-4G NAS Storage

قیمت از: 68,090,000

قیمت تا: 81,000,000

Qnap TS-831X-8G NAS Storage

قیمت از: 41,870,000

قیمت تا: 46,300,000

Qnap TS-451 Plus-2G NAS Storage

قیمت از: 23,230,000

قیمت تا: 27,260,000

QNAP TS-831X-4G NAS Network Storage

قیمت از: 37,800,000

قیمت تا: 39,780,000

QNAP TS-431XU-2G NAS Network Storage

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
Qnap TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage

قیمت از: 181,241,000

قیمت تا: 202,000,000

Qnap TS-EC2480U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
Qnap TS-EC2480U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage

قیمت از: 243,000,000

قیمت تا: 243,000,000

Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
Qnap TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage

قیمت از: 160,588,000

قیمت تا: 180,000,000

Qnap TS-EC880U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage
Qnap TS-EC880U-E3-4GE-R2 Rackmount NAS Storage

قیمت از: 152,420,000

قیمت تا: 159,000,000

Qnap EJ1600 Rackmount NAS Storage

قیمت از: 158,370,000

قیمت تا: 169,000,000

Qnap REXP-1620U-RP Rackmount NAS Storage

قیمت از: 152,430,000

قیمت تا: 174,000,000

Qnap REXP-1220U-RP Rackmount NAS Storage

قیمت از: 123,170,000

قیمت تا: 141,000,000

Qnap UX-1200U-RP Rackmount NAS Storage

قیمت از: 57,530,000

قیمت تا: 58,000,000

Qnap REXP-1000 Pro NAS Storage

قیمت از: 58,520,000

قیمت تا: 65,000,000

Qnap UX-800U-RP Rackmount NAS Storage

قیمت از: 47,000,000

قیمت تا: 47,000,000

Qnap TS-453A-4G NAS Storage

قیمت از: 31,400,000

قیمت تا: 36,750,000

Qnap TS-253A-8G NAS Storage

قیمت از: 32,080,000

قیمت تا: 34,000,000

Qnap TS-253A-4G NAS Storage

قیمت از: 24,410,000

قیمت تا: 28,300,000

Qnap TBS-453A-8G NAS Storage

قیمت از: 31,700,000

قیمت تا: 31,700,000

Qnap TBS-453A-8G-960GB NAS Storage

قیمت از: 64,870,000

قیمت تا: 65,700,000

Qnap TBS-453A-8G-480GB NAS Storage

قیمت از: 48,380,000

قیمت تا: 48,700,000

Qnap TBS-453A-4G NAS Storage

قیمت از: 23,000,000

قیمت تا: 23,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101