خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه

برندهای ذخیره ساز تحت شبکه SAN Storage

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه SAN Storage

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP P2000 G3 MSA AP845B NAS Storage

قیمت از: 195,000,000

قیمت تا: 210,000,000

HP P2000 G3 MSA AP846A NAS Storage

قیمت از: 200,000,000

قیمت تا: 210,000,000

HP EVA M6412A 1TB FATA FC Dual Port HDD

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

HP P2000 G3 MSA AP846B SAN Storage

قیمت از: 215,000,000

قیمت تا: 215,000,000

D-Link ShareCenter DNS-345 Diskless NAS Storage
D-Link ShareCenter DNS-345 Diskless NAS Storage

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

D-Link ShareCenter DNS-340L Diskless NAS Storage
D-Link ShareCenter DNS-340L Diskless NAS Storage

قیمت از: 11,990,000

قیمت تا: 11,990,000

HP MSA 2040 K2R80A SAN Storage
HP MSA 2040 K2R80A SAN Storage

قیمت از: 180,000,000

قیمت تا: 225,000,000

HP MSA 2040 K2R79A SAN Storage

قیمت از: 185,000,000

قیمت تا: 230,000,000

HP MSA 2040 C8R14A SAN Storage
HP MSA 2040 C8R14A SAN Storage

قیمت از:

قیمت تا:

HP MSA 2040 C8R15A SAN Storage
HP MSA 2040 C8R15A SAN Storage

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link ShareCenter DNS-320L 2TB  NAS Storage
D-Link ShareCenter DNS-320L 2TB NAS Storage

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101