فوژان گارد محصولات امنیتی و دوربین مداربسته

قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن HikVision

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Hikvision DS-7608NI-E2-8P NVR

قیمت از: 8,930,000

قیمت تا: 11,140,000

Hikvision DS-7608NI-E2 NVR

قیمت از: 5,350,000

قیمت تا: 6,130,000

Hikvision DS-7616NI-E2-8P NVR

قیمت از: 9,380,000

قیمت تا: 12,970,000

Hikvision DS-7604NI-E1-4P NVR

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 7,070,000

HikVision DS-7216HUHI-F2-N Turbo HD DVR

قیمت از: 22,300,000

قیمت تا: 22,320,000

HikVision DS-7616NI-K2 16CH NVR

قیمت از: 8,900,000

قیمت تا: 10,060,000

HikVision DS-8116HQHI-SH Turbo HD DVR

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 9,500,000

Hikvision DS-2CD2052-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 6,070,000

قیمت تا: 9,040,000

Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW IP Dome Camera

قیمت از: 5,250,000

قیمت تا: 6,820,000

Hikvision DS-2CD2620F-IZ IP IR Bullet Camera

قیمت از: 8,180,000

قیمت تا: 11,010,000

Hikvision 2CD2142FWD-IWS IP Dome Camera

قیمت از: 5,160,000

قیمت تا: 5,160,000

Hikvision DS-2CD1021-I IP Bullet Camera

قیمت از: 4,750,000

قیمت تا: 4,750,000

HikVision DS-2CD2020F-I IP Bullet Camera

قیمت از: 3,340,000

قیمت تا: 3,340,000

Hikvision DS-2CD2510F IP Mini  Dome Camera

قیمت از: 3,530,000

قیمت تا: 3,530,000

Hikvision DS-2CD2720F-IZS IP IR Dome Camera

قیمت از: 6,660,000

قیمت تا: 6,660,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT1 HDTVI Bullet Camera

قیمت از: 1,910,000

قیمت تا: 19,100,000

Hikvision IP Dome Camera DS-2CD2720F-IS

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 10,130,000

Hikvision IP IR Dome Camera DS-2CD2720F-I

قیمت از: 7,560,000

قیمت تا: 9,630,000

Hikvision DS-2CD2120F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 4,390,000

قیمت تا: 5,690,000

HikVision DS-7204HGHI-SH Turbo HD DVR

قیمت از: 4,014,000

قیمت تا: 4,460,000

HIKVISION DS-7208HGHI-E2 DVR

قیمت از: 6,804,000

قیمت تا: 6,804,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,410,000

Hikvision DS-2CE56C0T-IRMM Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C0T-IRMM Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 1,043,000

قیمت تا: 1,160,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 1,872,000

قیمت تا: 2,080,000

Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,727,000

قیمت تا: 2,860,000

Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 2,727,000

قیمت تا: 2,800,000

Hikvision DS-7600NI-E1-A-1T NVR All In One

قیمت از: 22,550,000

قیمت تا: 24,460,000

Hikvision 2CD2742FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 14,870,000

Hikvision 2CD2742FWD-IZS IP IR Dome Camera

قیمت از: 14,890,000

قیمت تا: 17,060,000

Hikvision DS-2CD2142FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 7,580,000

Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 2,290,000

قیمت تا: 2,630,000

Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16C0T-IR Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 2,680,000

قیمت تا: 3,070,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IR Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IR Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 1,370,000

قیمت تا: 1,760,000

Hikvision DS-9632NI-I8 NVR

قیمت از: 66,000,000

قیمت تا: 66,000,000

Hikvision DS-2CD2D14WD Pinhole Camera

قیمت از: 4,940,000

قیمت تا: 6,050,000

Hikvision DS-2CD2352F-I IP Dome Camera

قیمت از: 7,790,000

قیمت تا: 9,920,000

Hikvision DS-2CD2F22FWD-IS IP Dome Camera

قیمت از: 6,831,000

قیمت تا: 7,590,000

Hikvision DS-2CD2722FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 10,899,000

قیمت تا: 12,110,000

Hikvision DS-2CD2720F-IZ IP IR Dome Camera

قیمت از: 8,847,000

قیمت تا: 9,830,000

Hikvision DS-2CD2652F-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 15,400,000

قیمت تا: 17,640,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101