قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن HikVision

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HikVision DS-8116HQHI-SH Turbo HD DVR

قیمت از: 950,000

قیمت تا: 950,000

Hikvision DS-2CE16D7T-IT1 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D7T-IT1 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 291,000

قیمت تا: 306,000

Hikvision DS-2CD2042WD-I IP IR Mini Bullet Camera

قیمت از: 796,000

قیمت تا: 937,000

Hikvision DS-2CD2142FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 549,000

قیمت تا: 1,016,000

Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera
Hikvision DS-2CD2420F-IW IP IR Video Cube Camera

قیمت از: 423,000

قیمت تا: 722,600

Hikvision DS-2CD2052-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 789,000

قیمت تا: 1,212,000

Hikvision DS-2CD2152F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 482,000

قیمت تا: 1,268,700

Hikvision DS-2CD2322WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 649,000

قیمت تا: 996,000

Hikvision DS-2CD2342WD-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 713,000

قیمت تا: 1,935,000

Hikvision DS-2CD2520F IP Mini Dome Camera

قیمت از: 446,000

قیمت تا: 684,530

Hikvision 2CD2120F-I IP IR Dome Camera

قیمت از: 389,000

قیمت تا: 665,000

HikVision DS-2CD2020F-I IP Bullet Camera

قیمت از: 564,000

قیمت تا: 564,000

Hikvision DS-2CD2142FWD-I IP Dome Camera

قیمت از: 829,000

قیمت تا: 829,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT1 HDTVI Bullet Camera

قیمت از: 293,400

قیمت تا: 1,910,000

Hikvision DS-7608NI-E2-8P NVR

قیمت از: 1,114,000

قیمت تا: 1,114,000

Hikvision DS-7608NI-E2 NVR

قیمت از: 599,000

قیمت تا: 985,000

Hikvision DS-7616NI-E2-8P NVR

قیمت از: 1,173,000

قیمت تا: 1,722,000

Hikvision DS-7616NI-E2 NVR

قیمت از: 734,000

قیمت تا: 1,082,140

Hikvision DS-7604NI-E1-4P NVR

قیمت از: 707,000

قیمت تا: 707,000

Hikvision IP Dome Camera DS-2CD2720F-IS

قیمت از: 888,000

قیمت تا: 1,013,000

Hikvision IP IR Dome Camera DS-2CD2720F-I

قیمت از: 756,000

قیمت تا: 963,000

Hikvision DS-2CD2620F-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 736,000

قیمت تا: 933,000

Hikvision DS-7604NI-E1 NVR

قیمت از: 476,000

قیمت تا: 703,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 242,000

قیمت تا: 370,000

Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 322,600

Hikvision DS-2CE16D1T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE16D1T-VFIR3 Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 344,000

قیمت تا: 416,000

HiKVision DS-2CE56D1T-VFIR3 IR Dome Turbo HD Camera
HiKVision DS-2CE56D1T-VFIR3 IR Dome Turbo HD Camera

قیمت از: 344,000

قیمت تا: 416,000

HikVision DS-7716NI-E4 NVR

قیمت از: 1,296,000

قیمت تا: 1,440,000

Hikvision DS-2CD2120F-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 516,000

قیمت تا: 722,600

HikVision DS-7716NI-E4-16P NVR

قیمت از: 2,232,000

قیمت تا: 2,232,000

HikVision DS-7732NI-E4 NVR

قیمت از: 1,685,700

قیمت تا: 1,873,000

HikVision DS-7732NI-E4-16P NVR

قیمت از: 2,672,000

قیمت تا: 3,926,000

Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera
Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Turbo HD Bullet Camera

قیمت از: 210,000

قیمت تا: 322,600

Hikvision DS-2CE56D0T-IR Turbo HD Dome Camera
Hikvision DS-2CE56D0T-IR Turbo HD Dome Camera

قیمت از: 147,000

قیمت تا: 224,800

Hikvision DS-2CD2642FWD-IS IP IR Bullet Camera
Hikvision DS-2CD2642FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,247,000

قیمت تا: 1,429,000

HikVision DS-7616NI-E2-16P NVR

قیمت از: 1,508,000

قیمت تا: 2,224,000

Hikvision DS-7600NI-E1-A-1T NVR All In One

قیمت از: 2,446,000

قیمت تا: 2,446,000

Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS IP IR Bullet Camera
Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 1,476,000

قیمت تا: 1,691,000

Hikvision 2CD2742FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,298,000

قیمت تا: 1,487,000

Hikvision 2CD2742FWD-IZS IP IR Dome Camera

قیمت از: 1,489,000

قیمت تا: 2,285,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101