فوژان گارد محصولات امنیتی و دوربین مداربسته

قیمت دوربین مداربسته متفرقه no name

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Hybrid cable 2 Filamentous Power and Audio

قیمت از: 12,000

قیمت تا: 15,000

Male DC Jack POWER ADAPTER
Male DC Jack POWER ADAPTER

قیمت از: 6,000

قیمت تا: 6,000

12V 2A Adapter Switching

قیمت از: 80,000

قیمت تا: 80,000

12V 10A Power Switching

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

12V 15A Power Switching

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

12V 20A Power Switching With Fan

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

12V 30A Power Switching With Fan

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 600,000

camera ready Cable 15m

قیمت از:

قیمت تا:

BNC Male Crimp 3 Piece Type
BNC Male Crimp 3 Piece Type

قیمت از:

قیمت تا:

Size 16 Flexible coated pipes

قیمت از:

قیمت تا:

Size 21 Flexible coated pipes

قیمت از:

قیمت تا:

Size 25 Flexible coated pipes

قیمت از:

قیمت تا:

Size 29 Flexible coated pipes

قیمت از:

قیمت تا:

Size 36 Flexible coated pipes

قیمت از:

قیمت تا:

Size 16 Gland Flexible

قیمت از:

قیمت تا:

Size 21 Gland Flexible

قیمت از:

قیمت تا:

Size 25 Gland Flexible

قیمت از:

قیمت تا:

Size 29 Gland Flexible

قیمت از:

قیمت تا:

Size 36 Gland Flexible

قیمت از:

قیمت تا:

Size 16 Flexible Ferrule

قیمت از:

قیمت تا:

Size 21 Flexible Ferrule

قیمت از:

قیمت تا:

Size 25 Flexible Ferrule

قیمت از:

قیمت تا:

Size 29 Flexible Ferrule

قیمت از:

قیمت تا:

Size 36 Flexible Ferrule

قیمت از:

قیمت تا:

Hybrid cable Coaxial Power and Audio

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101