اجرای پروژه های حفاظتی،نظارتی و تصویری

لیست قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه IP Camera

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Hikvision DS-2CD2722FWD-IS IP IR Dome Camera

قیمت از: 10,899,000

قیمت تا: 12,110,000

Hikvision DS-2CD2720F-IZ IP IR Dome Camera

قیمت از: 8,847,000

قیمت تا: 9,830,000

Hikvision IP IR Dome Camera DS-2CD2720F-I

قیمت از: 7,560,000

قیمت تا: 8,470,000

Hikvision DS-2CD2652F-IZS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 16,866,000

قیمت تا: 18,740,000

Hikvision DS-2CD2652F-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 13,860,000

قیمت تا: 16,700,000

Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS IP IR Bullet Camera
Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 15,930,000

Dahua IPC-HFW5421E-Z IP IR Bullet Camera

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 16,000,000

Dahua SD29204S-GN-W PTZ Mini Dome Camera

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Dahua IPC-HDBW4421R-AS Vandal Mini Dome

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 55,000,000

Dahua IPC-HDW4431C-A IP IR Dome Camera

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 4,200,000

Dahua IPC-HFW4421S IP IR Bullet Camera

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,500,000

Dahua DH-IPC-HDBW5431EP-Z IP Dome Camera

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

Dahua DH-IPC-HDBW5421EP-Z IP IR Dome Camera

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 15,000,000

Dahua DH-IPC-HDBW4421EP-AS-0360B IP Dome Camera

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 8,200,000

Dahua DH-IPC-HDBW2320RP-ZS IP Dome Camera

قیمت از: 8,970,000

قیمت تا: 9,000,000

Dahua DH-IPC-HDBW2320RP-VFS IP Dome Camera

قیمت از: 4,750,000

قیمت تا: 6,500,000

Dahua DH-IPC-HDBW2200RP-Z IP Dome Camera

قیمت از: 1,000

قیمت تا: 9,000,000

Dahua DH-IPC-HDBW1320EP-0360B IP Dome Camera

قیمت از: 3,650,000

قیمت تا: 5,070,000

Dahua DH-IPC-HDW1220SP-0360B IP Dome Camera

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 4,500,000

Dahua DH-IPC-HFW5421EP-Z IP Bullet Camera

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 16,000,000

Dahua  HFW2320RP-ZS-IRE6 IP Bullet Camera

قیمت از: 4,680,000

قیمت تا: 7,100,000

Dahua  DH-IPC-HFW2320RP-ZS Bullet Camera

قیمت از: 1,000

قیمت تا: 7,100,000

Dahua DH-IPC-HFW2320RP-VFS  IP Bullet Camera

قیمت از: 5,300,000

قیمت تا: 5,300,000

Dahua  DH-IPC-HFW2200RP-Z Bullet Camera

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 9,000,000

Dahua  DH-IPC-HFW1320SP-0360B Bullet Camera

قیمت از: 3,400,000

قیمت تا: 7,100,000

Dahua  DH-IPC-HFW1220SP-0360B Mini Bullet Camera

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 4,200,000

Dahua  DH-IPC-HDBW4421FP IP Dome Camera

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 7,500,000

Dahua  DH-IPC-HDBW1220EP-0360B IP Dome Camera

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 4,500,000

Dahua DH-SD42C212S-HN IP Dome Camera

قیمت از: 24,700,000

قیمت تا: 26,000,000

Dahua  DH-SD59220S-T-HN IP Dome Camera

قیمت از: 1,000

قیمت تا: 24,000,000

Dahua DH-SD59230T-HN IP Dome Camera

قیمت از: 28,000,000

قیمت تا: 32,000,000

Dahua DH-SD59430U-HN IP Dome Camera

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 42,000,000

Dahua DH-SD60230T-HN IP Dome Camera

قیمت از: 1,000

قیمت تا: 37,000,000

Hikvision DS-2CD2642FWD-IS IP IR Bullet Camera
Hikvision DS-2CD2642FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 13,520,000

Hikvision DS-2CD2622FWD-IS IP IR Bullet Camera

قیمت از: 9,846,000

قیمت تا: 11,860,000

Hikvision DS-2CD2620F-IZ IP IR Bullet Camera

قیمت از: 8,180,000

قیمت تا: 9,660,000

Hikvision DS-2CD2620F-I IP IR Bullet Camera

قیمت از: 0

قیمت تا: 8,180,000

Hikvision DS-2CD2542FWD-IS IP Dome Camera

قیمت از: 693,000

قیمت تا: 9,000,000

Hikvision DS-2CD2522FWD-I IP Mini Dome Camera

قیمت از: 6,060,000

قیمت تا: 7,880,000

Hikvision DS-2CD2520F IP Mini Dome Camera

قیمت از: 4,014,000

قیمت تا: 4,510,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107