برندهای خدمات و محصولات

اشنایدر Schneider شیائومی xiaomi متفرقه no name دیتاشین DataSheen لگراند Legrand 2ان 2N پلاستیم Plastim کانن CANON تسکو TSCO سیسکو CISCO داردا DARDA دانوب Danub گارمین Garmin

قیمت سایر محصولات آی تی متفرقه no name

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
REPAIR DATA VEDIO PROJECTOR
قیمت از 400,000
قیمت تا 1,000,000
REPAIR LapTop
قیمت از 300,000
قیمت تا 500,000
Replace and Repair PC
قیمت از 400,000
قیمت تا 1,000,000
REPAIR Printer
قیمت از 350,000
قیمت تا 500,000
REPAIR Tablet
قیمت از 350,000
قیمت تا 500,000
REPAIR Mobile Phone
قیمت از 350,000
قیمت تا 1,000,000
Hard Drive Recovery Software
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
HDD Replace and Upgrade
قیمت از 300,000
قیمت تا 300,000
Repair Server Hard disk
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Repair Network Router
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
Replace and Repair Fan and Heatsink
قیمت از 350,000
قیمت تا 500,000
Repair Cable
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Repair Network Card
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Server Motherboard
قیمت از 550,000
قیمت تا 5,000,000
Repair Server San-Storage
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Repair Network Switch
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Replace and Repair VGA
قیمت از 350,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Workstation
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,000,000
Repair server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Repair server Power
قیمت از 250,000
قیمت تا 3,000,000
REPAIR DVD Writer
قیمت از 200,000
قیمت تا 200,000
REPAIR Blu-ray Player
قیمت از 400,000
قیمت تا 400,000
Repair Power Supply
قیمت از 200,000
قیمت تا 300,000
Repair Duplicator
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Repair SMD
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
REPAIR Scanner
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
CANON REPAIR Scanner
قیمت از 250,000
قیمت تا 250,000
Junction Box size 10x10
قیمت از 35,000
قیمت تا 35,000
Junction Box size 24x17
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
Junction Box size 20x15
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
Junction Box size 10x15
قیمت از 40,000
قیمت تا 40,000
Fiber Optic Fittings Installation
قیمت از 80,000
قیمت تا 200,000
Server Room Cooling Systems
قیمت از 1,500,000
قیمت تا 2,000,000
Fiber Optic Cabling
قیمت از 60,000
قیمت تا 70,000
Building Network Platform
قیمت از 100,000
قیمت تا 1,000,000
Services Room Rack Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,500,000
Services Software Surveillance
قیمت از 450,000
قیمت تا 600,000
Setup and Support Network
قیمت از 400,000
قیمت تا 400,000
Server Setup
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
2 1   بعدی

خدمات و محصولات