برندهای خدمات و محصولات

دانوب Danub نت پلاس NETPLUS 2ان 2N داردا DARDA شیائومی xiaomi فالکون Falcon کانن CANON آلفا Alpha مون واکر Moon Walker امگا Omega اسمارت بالانس ويلز Smart Balance Wheels گارمین Garmin سیسکو CISCO متفرقه no name گو اسمارت Go Smart بنوو Benovo لگراند Legrand تسکو TSCO پلاستیم Plastim کارسپا Carspa ایرویل Airwheel تایوانی Thaiwany کوتک Cotek دیتاشین DataSheen یونیون تاچ Union Touch اشنایدر Schneider اکسس Xcess اورویبو Orvibo

قیمت سایر محصولات آی تی متفرقه no name

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
REPAIR LapTop
قیمت از 300,000
قیمت تا 500,000
REPAIR DVD Writer
قیمت از 200,000
قیمت تا 200,000
REPAIR Tablet
قیمت از 350,000
قیمت تا 500,000
REPAIR Mobile Phone
قیمت از 350,000
قیمت تا 1,000,000
REPAIR Blu-ray Player
قیمت از 400,000
قیمت تا 400,000
Repair Power Supply
قیمت از 200,000
قیمت تا 300,000
Repair Duplicator
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Repair SMD
قیمت از 50,000
قیمت تا 300,000
Blu-Ray Repair
قیمت از 200,000
قیمت تا 200,000
SMD LED Lamp Repair
قیمت از 200,000
قیمت تا 200,000
VOIP Devices Installation
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 11,000,000
Repair server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 3,000,000
CCTV Camera Installation
قیمت از 280,000
قیمت تا 5,000,000
Building Network Platform
قیمت از 100,000
قیمت تا 1,000,000
Services Room Rack Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,500,000
Services Software Surveillance
قیمت از 450,000
قیمت تا 1,000,000
Setup and Support Network
قیمت از 400,000
قیمت تا 1,000,000
Installation and fillet Copper fittings
قیمت از 180,000
قیمت تا 1,000,000
Network Documentation
قیمت از 70,000
قیمت تا 1,000,000
Copper Data Cabling
قیمت از 22,000
قیمت تا 1,000,000
Network installation point to point wireless
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,500,000
Fire Alarm protection in server room
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Windows Installation
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Elastix VoIP Installation
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Network Switch
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Replace and Repair PC
قیمت از 400,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Network Router
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
Repair Network Card
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Repair Server San-Storage
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Repair Server Motherboard
قیمت از 550,000
قیمت تا 5,000,000
Repair Cable
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Replace and Repair Fan and Heatsink
قیمت از 350,000
قیمت تا 500,000
Replace and Repair VGA
قیمت از 350,000
قیمت تا 1,000,000
Repair server Power
قیمت از 250,000
قیمت تا 3,000,000
Repair Workstation
قیمت از 1,800,000
قیمت تا 2,000,000
Repair Server Hard disk
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 3,000,000
PC Hardware Services
قیمت از 300,000
قیمت تا 500,000
Virtualization Backup
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
2 1   بعدی

خدمات و محصولات