فروشگاه لوازم جانبی سناتور

برندهای کارت صدا Sound card

قیمت کارت صدا Sound card

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Creative ZXR Sound Card

قیمت از: 10,990,000

قیمت تا: 10,990,000

قیمت Creative BLASTER Z SOUND CARD
قیمت Creative BLASTER Z SOUND CARD

قیمت از: 4,550,000

قیمت تا: 4,550,000

قیمت Creative BLASTER X7 EXTERNAL SOUND CARD
قیمت Creative BLASTER X7 EXTERNAL SOUND CARD

قیمت از: 14,990,000

قیمت تا: 14,990,000

قیمت Creative BLASTER PLAY!2 SOUND CARD
قیمت Creative BLASTER PLAY!2 SOUND CARD

قیمت از: 990,000

قیمت تا: 990,000

Creative Audigy Rx Sound Card

قیمت از: 2,990,000

قیمت تا: 2,990,000

قیمت Creative AUDIGY RX SOUND CARD
قیمت Creative AUDIGY RX SOUND CARD

قیمت از: 2,990,000

قیمت تا: 2,990,000

قیمت Creative AUDIGY FX SOUND CARD
قیمت Creative AUDIGY FX SOUND CARD

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

Creative Audigy Audigy Omni Surround 5.1 Sound Card
Creative Audigy Audigy Omni Surround 5.1 Sound Card

قیمت از: 0

قیمت تا: 0

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107