برندهای برق و الکترونیک

لگراند Legrand اشنایدر Schneider دیتاشین DataSheen دانوب Danub متفرقه no name داردا DARDA پلاستیم Plastim تسکو TSCO

برق و الکترونیک

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
TSCO TPS-502 UNIVERSAL ADAPTER
قیمت از 99,000
قیمت تا 99,000
Plastim 300x400x220 Electrical Panel Box
قیمت از 250,000
قیمت تا 1,120,000
Plastim 200x300x130 Electrical Panel Box
قیمت از 250,000
قیمت تا 260,000
Legrand 0677127 Socket Outlet
قیمت از 68,600
قیمت تا 115,000
Legrand 077210 Multi Support Single Socket
قیمت از 68,600
قیمت تا 80,000
Legrand 077214 Socket Outlet
قیمت از 69,400
قیمت تا 80,000
Schneider 210145KE Power Outlet
قیمت از 78,000
قیمت تا 78,000
Schneider 210145E Power Outlet
قیمت از 76,000
قیمت تا 76,000
Danub 300x400x170 Electrical Panel Box
قیمت از 475,000
قیمت تا 475,000
Danub 200x300x130 Electrical Panel Box
قیمت از 350,000
قیمت تا 350,000
Danub 200x300x130 Electrical Panel Box
قیمت از 425,000
قیمت تا 425,000
Danub White Power Outlet
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
Danub 250x350x150 Electrical Panel Box
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
Danub 250x350x150 Electrical Panel Box
قیمت از 425,000
قیمت تا 425,000
Danub Red UPS Power Outlet
قیمت از 55,000
قیمت تا 55,000
Danub 300x400x170 Electrical Panel Box
قیمت از 550,000
قیمت تا 550,000
Junction Box size 10x10
قیمت از 35,000
قیمت تا 35,000
Junction Box size 24x17
قیمت از 50,000
قیمت تا 50,000
Junction Box size 20x15
قیمت از 70,000
قیمت تا 70,000
Junction Box size 10x15
قیمت از 40,000
قیمت تا 40,000
Datasheen SB45B-6 6Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-5 5Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-4 4Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-3 3Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-2Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000
Datasheen SB45B-1Port Socket
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


خدمات و محصولات

دسترسی سریع به قیمت ها