شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای هارد سرور

اچ پی HP سیگیت seagate

قیمت هارد سرور HDD - SSD اچ پی HP

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 HDD Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 9,500,000
HP 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 HDD Server
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 5,500,000
HP 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP 900GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,800,000
قیمت تا 11,200,000
HP 300GB U320 SCSI 15K 411089-B22 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 6,800,000
HP 600GB 6G 739898-B21 SSD Server
قیمت از 5,650,000
قیمت تا 6,500,000
HP 300GB U320 SCSI 10K 350964-B22 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 5,500,000
HP 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 HDD Server
قیمت از 13,700,000
قیمت تا 18,000,000
HP 300GB 12G 759208-B21 HDD Server
قیمت از 9,400,000
قیمت تا 9,500,000
HP 72GB 6G 15K 512545-B21 HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,800,000
HP 72GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,800,000
HP 146GB 6G 15K 2.5In SC HDD Server
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 7,000,000
HP 300gb 10k DL380 G8 HDD server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 6,500,000
HP 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 HDD Server
قیمت از 6,450,000
قیمت تا 7,000,000
HP SCSI 146GB 10K 2.5 HDD Server
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,500,000
HP SCSI 72GB 10K 3.5In HDD Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,400,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 HDD Server
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,000,000
HP 146GB 15K 3.5In HDD server
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,000,000
HP 600GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 7,450,000
قیمت تا 9,100,000
HP SCSI 72GB 15K 2.5 HDD Server
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,000,000
HP AP860A 600GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 13,800,000
HP SAS 72GB 10K HDD Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,700,000
HP 146GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 3,150,000
قیمت تا 3,500,000
HP 300GB 3G SAS 15K HDD Server
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 9,500,000
HP 36GB U320 SCSI 15K HDD Server
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP 146GB 3G SAS 15K 384854-B21 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
HP 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 HDD Server
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,000,000
HP 3TB 6G SAS 652766-B21 HDD Server
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP 450GB 6G SAS 10K 652572-B21 HDD Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 500GB 6G SAS 7.2K 652745-B21 HDD Server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
HP 1TB WD1003FBYX HDD Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 HDD Server
قیمت از 8,700,000
قیمت تا 8,700,000
HP 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 Server HDD
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
HP 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 HDD Server
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
HP J9F48A MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
HP 500GB 7.2k DL380 G8 HDD server
قیمت از 8,450,000
قیمت تا 8,500,000
HP 300GB 12G 737261-B21 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 5,300,000
HP J9F47A MSA 900GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP 1TB 6G 7.2K 2.5In SC MDL HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
HP 450GB 15K AG804A HDD Server
قیمت از 000
قیمت تا 000
2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها