راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای هارد سرور

سیگیت seagate وسترن دیجیتال western digital اچ پی HP آی بی ام IBM

قیمت هارد سرور HDD | SSD اچ پی HP

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP J9F47A MSA 900GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP 4TB 12G SAS 7.2K 765863-001 Server HDD
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP 4TB 6G SATA 7.2K 765253-B21 HDD Server
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
HP 146GB 6G SAS 10K SFF 2.5 inch Dual Port Enterprise 507125-B21 Server HDD
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 3,000,000
HP 4TB 6G SAS 7.2K 695510-B21 HDD Server
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP Used 146GB 6G SAS 10K Server HDD
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP Used 300GB 6G SAS 10K Server HDD
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP 300GB 6G SAS 10K SFF 2.5 inch Dual Port 507127-b21 Server HDD
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 6,900,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652749-B21 HDD Server
قیمت از 8,650,000
قیمت تا 11,500,000
HP 4TB 12G SAS 7.2K 765257-B21 Server HDD
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP 4TB 12G SAS 7.2K 793669-B21 HDD Server
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP 1TB 6G SATA 7.2K 655710-B21 HDD Server
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,500,000
HP 2TB 6G SATA 7.2K 658079-B21 Server HDD
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
HP 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 HDD Server
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,000,000
HP 450GB 15K AG804A HDD Server
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
HP 146GB 3G SAS 15K 384854-B21 HDD Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 5,000,000
HP 450GB 10K HDD Server
قیمت از 4,600,000
قیمت تا 5,500,000
HP SAS 72GB 10K HDD Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,500,000
HP 6TB 12G SAS 7.2K 793699-B21 Server HDD
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP 6TB 12G SAS 7.2K 765259-B21 Server HDD
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP 6TB 12G SAS 7.2K 765864-001 Server HDD
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,000,000
HP 72GB 6G 15K 512545-B21 HDD Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,800,000
HP 72GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,800,000
HP 3TB 6G SAS 652766-B21 HDD Server
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP 500GB 6G SAS 7.2K 652745-B21 HDD Server
قیمت از 6,700,000
قیمت تا 7,000,000
HP 146GB 6G SAS 10K HDD Server
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,300,000
HP 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 Server HDD
قیمت از 7,500,000
قیمت تا 8,000,000
HP 3TB 7200RPM 6G SAS 3.5 Inch QK703A Server HDD
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP 146GB 2.5 inch SFF 6G Dual Port SAS 15K RPM Hot Plug Hard Drive 512547-B21 Server
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 7,400,000
HP 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 HDD Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP 450GB 6G SAS 10K 652572-B21 HDD Server
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 9,000,000
HP 146GB 6G 15K 2.5In SC HDD Server
قیمت از 3,700,000
قیمت تا 5,000,000
HP 146GB 6G SAS 15K 652605-B21 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 6,500,000
HP 146GB 6G SAS 15K 653950-001 Server HDD
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
HP 300GB 6G SAS 15K 516814-B21 Server HDD
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
HP AP860A 600GB 6G SAS 15K HDD Server
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 HDD Server
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 8,700,000
HP EVA M6412A 600GB FC 15K HDD Server
قیمت از 10,500,000
قیمت تا 10,500,000
HP 300GB U320 SCSI 15K 411089-B22 HDD Server
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 6,800,000
HP 300GB U320 SCSI 10K 350964-B22 HDD Server
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 5,500,000
2 1   بعدی

خانه سیستم تامین کننده سرور اچ پی با قطعات اصلی


خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها