شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای هارد سرور

اچ پی HP سیگیت seagate

قیمت هارد سرور HDD - SSD سیگیت seagate

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Seagate ES.3 ST1000NM0023-1TB Hard Drive Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
Seagate Surveillance ST6000VX0001-6TB Internal Hard Server
قیمت از 8,250,000
قیمت تا 11,950,000
Seagate Surveillance ST4000VX000-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,300,000
قیمت تا 6,100,000
Seagate Surveillance ST1000VX001-1TB Internal Hard Drive
قیمت از 2,250,000
قیمت تا 2,400,000
Seagate Surveillance ST8000VX0002-8TB Internal Hard Drive
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 14,000,000
Seagate Surveillance ST3000VX006-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,400,000
Seagate Constellation ES.3-2TB Internal Hard Drive
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,800,000
Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0033 Internal HDD Server-1TB
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 4,500,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033-4TB Internal Hard Drive
قیمت از 7,100,000
قیمت تا 9,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0023 Internal Hard Drive-4TB
قیمت از 7,300,000
قیمت تا 9,500,000
Seagate 512E ST8000NM0055-8TB Hard Drive Server
قیمت از 15,400,000
قیمت تا 15,800,000
Seagate 512E ST8000NM0075-8TB Hard Drive Server
قیمت از 15,800,000
قیمت تا 16,000,000
Seagate ST6000NM0024-6TB Enterprise Capacity 3.5 Server HDD
قیمت از 11,700,000
قیمت تا 12,000,000
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0033-3TB Internal Hard Drive
قیمت از 6,500,000
قیمت تا 6,900,000
Seagate Constellation ST3000NM0023 2TB Internal Hard Drive
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 7,500,000
Seagate 600GB ST3600057SS Hard Drive
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,000,000
Seagate 300GB SAS ST3300057SS Hard Drive
قیمت از 5,100,000
قیمت تا 5,100,000
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0023-2TB Internal Hard Drive Server
قیمت از 5,761,800
قیمت تا 5,800,000
Seagate 512E ST2000NM0024-2TB Hard Drive Server
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
Seagate 512E ST4000NM0024-4TB Hard Drive Server
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 7,200,000
Seagate 512E ST2000NM0034-2TB Hard Drive Server
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
Seagate 512E ST4000NM0034-4TB Hard Drive Server
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,400,000
Seagate 512E ST6000NM0034-6TB Hard Drive Server
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Seagate Constellation ST32000645SS Internal Hard Drive-2TB
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
Seagate 900GB ST900MM0006 Server HDD
قیمت از 000
قیمت تا 000
Seagate 300GB ST300MM0006 Server HDD
قیمت از 000
قیمت تا 000
Seagate 600GB ST600MM0006 Server HDD
قیمت از 000
قیمت تا 000
Seagate 300GB ST9300653SS Savvio Server HDD
قیمت از 000
قیمت تا 000

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها