قیمت رم سرور RAM اچ پی HP

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP 32GB DDR4-2133 726722-B21 Server RAM
HP 32GB DDR4-2133 726722-B21 Server RAM

قیمت از: 15,500,000

قیمت تا: 18,800,000

HP 2GB PC3-10600R-9 Kit Server RAM
HP 2GB PC3-10600R-9 Kit Server RAM

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

HP PC2-5300F 8GB RAM Sever
HP PC2-5300F 8GB RAM Sever

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,500,000

HP 4GB 647893-B21 RAM Sever
HP 4GB 647893-B21 RAM Sever

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

HP 8GB PC3-12800E RAM Server
HP 8GB PC3-12800E RAM Server

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 RAM Sever
HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R 713985-B21 RAM Sever

قیمت از: 5,600,000

قیمت تا: 7,300,000

HP 4GB 669322-B21 RAM Server
HP 4GB 669322-B21 RAM Server

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 2,000,000

HP 16GB PC3L-10600 647901-B21 Server RAM
HP 16GB PC3L-10600 647901-B21 Server RAM

قیمت از: 4,100,000

قیمت تا: 5,400,000

HP 16GB 708641-B21 Server RAM
HP 16GB 708641-B21 Server RAM

قیمت از: 5,600,000

قیمت تا: 5,800,000

HP 16GB DDR4-2400 805349-B21 RAM Server
HP 16GB DDR4-2400 805349-B21 RAM Server

قیمت از: 6,450,000

قیمت تا: 10,000,000

HP 16GB PC3L-10600R 627812-B21 RAM Sever
HP 16GB PC3L-10600R 627812-B21 RAM Sever

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 5,600,000

HP 512MB P-Series BBWC 462967-B21 RAM Sever
HP 512MB P-Series BBWC 462967-B21 RAM Sever

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 900,000

HP 256MB 462968-B21 RAM Server
HP 256MB 462968-B21 RAM Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21  RAM Sever
HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R 647899-B21 RAM Sever

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 4,300,000

HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit RAM Sever
HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13Kit RAM Sever

قیمت از: 6,300,000

قیمت تا: 7,400,000

HP 2GB PC3L-10600E RAM Server
HP 2GB PC3L-10600E RAM Server

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP 4GB PC2-5300 Server RAM
HP 4GB PC2-5300 Server RAM

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP DDRII PC-5300 8GB RAM Server
HP DDRII PC-5300 8GB RAM Server

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,700,000

Hp 4GB (1x4GB) PC3-10600 Server Ram
Hp 4GB (1x4GB) PC3-10600 Server Ram

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,800,000

HP 4GB 500658-B21 RAM Sever
HP 4GB 500658-B21 RAM Sever

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,800,000

HP 4GB PC3L-12800R 713981-B21 RAM Sever
HP 4GB PC3L-12800R 713981-B21 RAM Sever

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 2,000,000

HP DL360p G8 708643-B21 32GB RAM Server
HP DL360p G8 708643-B21 32GB RAM Server

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 16,500,000

HP 4GB PC2-3200 343057-B21 RAM Sever
HP 4GB PC2-3200 343057-B21 RAM Sever

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 3,000,000

HP Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B21 RAM Sever
HP Kit 8GB 2RX4 PC3-14900R-13 708639-B21 RAM Sever

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 3,400,000

HP 16GB DDR4-2133 726719-B21 RAM Server
HP 16GB DDR4-2133 726719-B21 RAM Server

قیمت از: 6,200,000

قیمت تا: 9,800,000

HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 RAM Server
HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9Kit 647897-S21 RAM Server

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

HP 8GB 731761-B21 Server Ram
HP 8GB 731761-B21 Server Ram

قیمت از: 3,400,000

قیمت تا: 3,400,000

HP 8GB PC3-12800R Server RAM
HP 8GB PC3-12800R Server RAM

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 3,300,000

HP 16GB 1x16GB Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit 672631-B21 Server RA
HP 16GB 1x16GB Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit 672631-B21 Server RA

قیمت از: 4,800,000

قیمت تا: 6,500,000

HP 16GB PC2-5300F RAM Sever
HP 16GB PC2-5300F RAM Sever

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

HP 32GB DDR4-2400 805351-B21 RAM Server
HP 32GB DDR4-2400 805351-B21 RAM Server

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 20,000,000

HP 8GB Kit 2x4GB PC2-6400 DDR2-800MHz Ram Server
HP 8GB Kit 2x4GB PC2-6400 DDR2-800MHz Ram Server

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit C Server RAM
HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit C Server RAM

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,200,000

HP 8GB DDR4-2133 726718-B21 Server RAM
HP 8GB DDR4-2133 726718-B21 Server RAM

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 4,000,000

HP DL320 G5 408854-B21 RAM Server
HP DL320 G5 408854-B21 RAM Server

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

HP DL360 G5 413015-B21 RAM Sever
HP DL360 G5 413015-B21 RAM Sever

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 5,200,000

HP DL380 p G8 RAM Sever
HP DL380 p G8 RAM Sever

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

HP DL380 G6 496069-001 Server Motherboard
HP DL380 G6 496069-001 Server Motherboard

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP ML370 G5 Memory board
HP ML370 G5 Memory board

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

HP DL380 G7 Server Motherboard
HP DL380 G7 Server Motherboard

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 17,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101