راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای رم سرور

نانیا Nanya اچ پی HP هاینیکس Hynix کروشیال CRUCIAL

قیمت رم سرور RAM هاینیکس Hynix

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)

خانه سیستم تامین کننده سرور اچ پی با قطعات اصلی


خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها