برندهای مادربرد سرور

سوپرمایکرو Supermicro اچ پی HP ایسوس ASUS

قیمت مادربرد سرور Motherboard Server اچ پی HP

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL180 G5 461511-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL320 G5 432924-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G6 608865-001 Server Motherboard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
HP DL360 G5 436066-001 System IO Board
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL360 G7 641250-001 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP ML110 G6 576924-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL380 G5 436526-001 Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP DL360 G6 493799-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL360p G8 718781-001 Server Motherboard
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP DL580 G7 591196-001 System board assembly
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HP ML310e G8 v2 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML350 G5 461081-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
HP L110 G7 801939-001 Server Motherboard
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP ML370 G5 434719-001 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP ML370 G4 408300-001 Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP ML110 G7 644671-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP ML350 G6 606019-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 15,000,000

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


خانه سیستم تامین کننده سرور اچ پی با قطعات اصلی


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها