ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

بیکسلون Bixolon نیکیتا Nikita سیتیزن CITIZEN سم فور اس Sam4s تایسون Tyson دلتا DELTA نوبل NOBEL آواسیس Avasys میوا Meva نووکس Novex تی اس سی TSC زبرا Zebra سیات Ciaat اچ پی آر تی HPRT اسکار Oscar پروتک PROTECH پوزیفلکس Posiflex فارگو Fargo اپسون EPSON سیلوستر Sylvester زنوین Zonewin بیانگ Beiyang اکسیوم Axiom های تی Hiti سیتیک CITIC تالی جنیکام  TallyGenicom آفیس OFFICE آر اس AURES سوو Sewoo جولی مارک JOLIMARK اولیوتی Olivetti کرونیکس Coronix مجیکارد magicard

قیمت فیش پرینتر و چاپگر حرارتی بیکسلون Bixolon

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Bixolon SRP330 POS Printer
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 5,800,000
قیمت Bixolon SPP-R200 Receipt Printer
قیمت از 8,400,000
قیمت تا 17,800,000
قیمت Thermal SRP-F310 Printer Bixolon
قیمت از 6,980,000
قیمت تا 15,200,000
Bixolon SLP-T400G Lable Printer
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 12,500,000
قیمت BIXOLON SRP-350III PLUS Receipt printer
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Bixolon SPP-R300 Receipt Printer
قیمت از 10,600,000
قیمت تا 14,900,000
قیمت Receipt Printer Bixolon SPP-R400
قیمت از 11,862,000
قیمت تا 19,000,000
Bixolon SRP-F312 Receipt Printer
قیمت از 9,250,000
قیمت تا 9,300,000
Bixolon SRP 275 Printer
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 10,950,000
Bixolon SRP-350 Plus Receipt Printer
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Bixolon STP103 Thermal Printer
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 5,210,000
Bixolon SRP330 PLUS Thermal Printer
قیمت از 4,320,000
قیمت تا 7,000,000
قیمت Bixolon SARP 150 UG Thermal Printer
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,740,000
قیمت Bixolon SRP500 Printer
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,200,000
قیمت Bixolon SPP100 Receipt Printer
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,120,000
Card printer BIXOLON SPP-R210
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 11,000,000
Bixolon SPP-R200II Receipt Printer
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها