ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

اپسون EPSON سوو Sewoo پروتک PROTECH مجیکارد magicard فارگو Fargo تالی جنیکام  TallyGenicom تایسون Tyson کرونیکس Coronix زبرا Zebra اچ پی آر تی HPRT اسکار Oscar اکسیوم Axiom نوبل NOBEL جولی مارک JOLIMARK تی اس سی TSC دلتا DELTA آر اس AURES نووکس Novex بیانگ Beiyang بیکسلون Bixolon زنوین Zonewin آواسیس Avasys سیتیک CITIC های تی Hiti سم فور اس Sam4s نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex آفیس OFFICE میوا Meva اولیوتی Olivetti سیتیزن CITIZEN سیلوستر Sylvester سیات Ciaat

قیمت فیش پرینتر و چاپگر حرارتی بیکسلون Bixolon

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Bixolon SRP330 POS Printer
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 5,800,000
قیمت Bixolon SPP-R200 Receipt Printer
قیمت از 8,400,000
قیمت تا 17,800,000
Bixolon SRP 275 Printer
قیمت از 7,200,000
قیمت تا 10,950,000
Bixolon SRP-350 Plus Receipt Printer
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Bixolon STP103 Thermal Printer
قیمت از 4,100,000
قیمت تا 4,300,000
قیمت Thermal SRP-F310 Printer Bixolon
قیمت از 6,980,000
قیمت تا 9,300,000
Bixolon SRP330 PLUS Thermal Printer
قیمت از 4,320,000
قیمت تا 7,000,000
قیمت Bixolon SARP 150 UG Thermal Printer
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,740,000
قیمت Bixolon SPP100 Receipt Printer
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 4,120,000
Bixolon SLP-T400G Lable Printer
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 11,190,000
قیمت BIXOLON SRP-350III PLUS Receipt printer
قیمت از 5,800,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Bixolon SPP-R300 Receipt Printer
قیمت از 10,600,000
قیمت تا 14,900,000
قیمت Bixolon SPP-R400 Receipt Printer
قیمت از 11,862,000
قیمت تا 19,600,000
BIXOLON SPP-R210 Card printer
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 11,200,000
Bixolon SRP-F312 Receipt Printer
قیمت از 9,250,000
قیمت تا 9,500,000
قیمت Bixolon SRP500 Printer
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 6,200,000
Bixolon SPP-R200II Receipt Printer
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها