ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

اپسون EPSON سوو Sewoo پروتک PROTECH مجیکارد magicard فارگو Fargo تالی جنیکام  TallyGenicom تایسون Tyson کرونیکس Coronix زبرا Zebra اچ پی آر تی HPRT اسکار Oscar اکسیوم Axiom نوبل NOBEL جولی مارک JOLIMARK تی اس سی TSC دلتا DELTA آر اس AURES نووکس Novex بیانگ Beiyang بیکسلون Bixolon زنوین Zonewin آواسیس Avasys سیتیک CITIC های تی Hiti سم فور اس Sam4s نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex آفیس OFFICE میوا Meva اولیوتی Olivetti سیتیزن CITIZEN سیلوستر Sylvester سیات Ciaat

قیمت فیش پرینتر و چاپگر حرارتی جولی مارک JOLIMARK

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت Check Printer Jolimark DP 550
قیمت از 12,200,000
قیمت تا 15,000,000
قیمت Printer Jolimark- BP 900K
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 172,000,000
Jolimark BP-1000k Bank Printer
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 11,900,000
Jolimark TP820 Receipt Printer
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
قیمت Jolimark BP 900KII Printer Bank
قیمت از 15,340,000
قیمت تا 18,500,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها