ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای فیش پرینتر و چاپگر حرارتی

اپسون EPSON سوو Sewoo پروتک PROTECH مجیکارد magicard فارگو Fargo تالی جنیکام  TallyGenicom تایسون Tyson کرونیکس Coronix زبرا Zebra اچ پی آر تی HPRT اسکار Oscar اکسیوم Axiom نوبل NOBEL جولی مارک JOLIMARK تی اس سی TSC دلتا DELTA آر اس AURES نووکس Novex بیانگ Beiyang بیکسلون Bixolon زنوین Zonewin آواسیس Avasys سیتیک CITIC های تی Hiti سم فور اس Sam4s نیکیتا Nikita پوزیفلکس Posiflex آفیس OFFICE میوا Meva اولیوتی Olivetti سیتیزن CITIZEN سیلوستر Sylvester سیات Ciaat

قیمت فیش پرینتر و چاپگر حرارتی اپسون EPSON

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Epson TM-T20 Printer
قیمت از 4,400,000
قیمت تا 5,500,000
EPSON T88IV Printer
قیمت از 4,850,000
قیمت تا 5,600,000
Epson TM-T20II USB-Serial Card printer
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 4,550,000
Epson TM-T20II USB-Ethernet Card printer
قیمت از 4,300,000
قیمت تا 6,150,000
EPSON TM-T70 Thermal Receipt Printer
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,800,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها