برندهای تجهیزات هوشمند سازی

میوا Meva اچ پی HP پلاس Plus اسپکترون Spectron نیولاین Newline ریو تاچ RioTouch

قیمت تجهیزات هوشمند سازی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Meva Smart White Board
قیمت از 14,400,000
قیمت تا 14,400,000
Specktron 78DT Interavtive White Board
قیمت از 15,900,000
قیمت تا 15,900,000
RioTouch Nano WhiteBoard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 13,500,000
HP Micronits 82Inch SMART BOARD
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
Plus C-20W CopyBoard
قیمت از 72,500,000
قیمت تا 72,500,000
Plus C-20S CopyBoard
قیمت از 67,100,000
قیمت تا 67,100,000
Plus N-204S CopyBoard
قیمت از 71,250,000
قیمت تا 71,250,000
Plus N-20S CopyBoard
قیمت از 56,100,000
قیمت تا 56,100,000
Plus N-20J CopyBoard
قیمت از 45,100,000
قیمت تا 45,100,000
Plus nf-20 CopyBoard
قیمت از 45,100,000
قیمت تا 45,100,000
RioTouch ceramic WhiteBoard
قیمت از 14,500,000
قیمت تا 14,500,000
Newline R3-800 Interavtive WhiteBoard
قیمت از 16,800,000
قیمت تا 16,800,000
Newline R3-1000 Interavtive WhiteBoard
قیمت از 19,200,000
قیمت تا 19,200,000
Newline TT-5515B Touch Screen
قیمت از 84,000,000
قیمت تا 84,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها