برندهای صندوق فروشگاهی

اسکار Oscar رادین Radin آر اس AURES اوکی پوز OKPOS دارا Dara پار اورسرو PAR Everserv زوا zoa تارو Taro رابین Robin تایسو TYSSO سنور Senor پوزبانک POSBank استون Stone نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom ای کلاس Aclas هاناسیس Hanasis هایسنس Hisense پوزیفلکس Posiflex پارتنر Partner تایسون Tyson میوا Meva

قیمت صندوق فروشگاهی آر اس AURES

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Aures Sango D2550 POS
قیمت از 44,950,000
قیمت تا 45,200,000
Aures YUNO POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Aures Nino POS
قیمت از 38,000,000
قیمت تا 38,000,000
Aures W-TOUCH POS
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 41,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها