برندهای صندوق فروشگاهی

تایسون Tyson سنور Senor زوا zoa هایسنس Hisense تایسو TYSSO آر اس AURES دارا Dara ای کلاس Aclas رابین Robin اوکی پوز OKPOS هاناسیس Hanasis پوزبانک POSBank میوا Meva تارو Taro نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom استون Stone پارتنر Partner اسکار Oscar پوزیفلکس Posiflex پار اورسرو PAR Everserv رادین Radin

قیمت صندوق فروشگاهی آر اس AURES

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Aures Sango D2550 POS
قیمت از 44,950,000
قیمت تا 47,600,000
Aures YUNO POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Aures Nino POS
قیمت از 38,000,000
قیمت تا 38,000,000
Aures W-TOUCH POS
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 41,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها