برندهای صندوق فروشگاهی

پارتنر Partner ای کلاس Aclas نیکیتا Nikita رابین Robin دارا Dara پوزیفلکس Posiflex هاناسیس Hanasis سنور Senor رادین Radin میوا Meva اوکی پوز OKPOS اسکار Oscar تایسو TYSSO پار اورسرو PAR Everserv آر اس AURES تارو Taro هایسنس Hisense زوا zoa اکسیوم Axiom پوزبانک POSBank استون Stone تایسون Tyson

قیمت صندوق فروشگاهی هاناسیس Hanasis

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Hanasis M7-II POS
قیمت از 36,000,000
قیمت تا 36,000,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها