برندهای صندوق فروشگاهی

پار اورسرو PAR Everserv هاناسیس Hanasis پوزیفلکس Posiflex پوزبانک POSBank سنور Senor رابین Robin میوا Meva تایسون Tyson استون Stone ای کلاس Aclas رادین Radin آر اس AURES دارا Dara هایسنس Hisense اسکار Oscar اکسیوم Axiom تایسو TYSSO پارتنر Partner تارو Taro زوا zoa نیکیتا Nikita اوکی پوز OKPOS

قیمت صندوق فروشگاهی نیکیتا Nikita

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Nikita Icash A715 POS
قیمت از 37,000,000
قیمت تا 37,000,000
Nikita NeoPos 3266 POS
قیمت از 24,300,000
قیمت تا 24,300,000
Nikita AirPos A5 Touch POS
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,450,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها