برندهای صندوق فروشگاهی

اسکار Oscar رادین Radin آر اس AURES اوکی پوز OKPOS دارا Dara پار اورسرو PAR Everserv زوا zoa تارو Taro رابین Robin تایسو TYSSO سنور Senor پوزبانک POSBank استون Stone نیکیتا Nikita اکسیوم Axiom ای کلاس Aclas هاناسیس Hanasis هایسنس Hisense پوزیفلکس Posiflex پارتنر Partner تایسون Tyson میوا Meva

قیمت صندوق فروشگاهی نیکیتا Nikita

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Nikita Icash A715 POS
قیمت از 37,000,000
قیمت تا 37,000,000
Nikita NeoPos 3266 POS
قیمت از 24,300,000
قیمت تا 24,300,000
Nikita AirPos A5 Touch POS
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,450,000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها