برندهای صندوق فروشگاهی

پارتنر Partner ای کلاس Aclas نیکیتا Nikita رابین Robin دارا Dara پوزیفلکس Posiflex هاناسیس Hanasis سنور Senor رادین Radin میوا Meva اوکی پوز OKPOS اسکار Oscar تایسو TYSSO پار اورسرو PAR Everserv آر اس AURES تارو Taro هایسنس Hisense زوا zoa اکسیوم Axiom پوزبانک POSBank استون Stone تایسون Tyson

قیمت صندوق فروشگاهی پوزبانک POSBank

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
POSBANK Anyshop E2 Pose Terminal
قیمت از 31,900,000
قیمت تا 35,500,000
Posbank Bluo D25 Pose Terminal
قیمت از 29,400,000
قیمت تا 29,400,000
POSBANK BLUO Atom
قیمت از 31,900,000
قیمت تا 33,900,000
POSBANK BLUO i3
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,600,000
POSBANK Imprex D25
قیمت از 000
قیمت تا 000

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها