برندهای مجازی سازی

متفرقه no name

مجازی سازی شبکه و سرور vmware

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Virtualization Backup
قیمت از 7,000,000
قیمت تا 7,000,000
Desktop Virtualization
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,000,000
Virtualization Monitoring
قیمت از 6,000,000
قیمت تا 6,000,000
VMware ESXi Server Virtualization
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000

خدمات و محصولات

دسترسی سریع به قیمت ها