برندهای امحاء اطلاعات

قیمت دستگاه امحاء اطلاعات

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Intimus 9000 Degausser

قیمت از: 650,000,000

قیمت تا: 650,000,000

Intimus Hammer SE Degausser

قیمت از: 400,000,000

قیمت تا: 400,000,000

Ofshid 1000 Hard Drive Crusher

قیمت از: 115,000,000

قیمت تا: 115,000,000

Ofshid Granulator Digital Media Shredder

قیمت از: 1,100,000,000

قیمت تا: 1,100,000,000

Intimus 1000 Hard Drive Crusher

قیمت از: 400,000,000

قیمت تا: 400,000,000

Intimus 20000 Degausser

قیمت از: 115,000,000

قیمت تا: 115,000,000

Intimus 8000 Degausser

قیمت از: 300,000,000

قیمت تا: 300,000,000

Ofshid VZ 150 Digital Media Shredder

قیمت از: 680,000,000

قیمت تا: 680,000,000

Ofshid FlashEX Digital Media Shredder

قیمت از: 400,000,000

قیمت تا: 400,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101