فوژان اکسوم تولید کننده و عرضه کننده اسکنر

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

بزرگترین مرجع تخصصی اسکنر

قیمت اسکنر فوجیتسو FUJITSU

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Fujitsu FI-7260 Scanner
Fujitsu FI-7260 Scanner

قیمت از: 37,400,000

قیمت تا: 55,500,000

Fujitsu FI-7160 Scanner
Fujitsu FI-7160 Scanner

قیمت از: 25,600,000

قیمت تا: 45,000,000

Scanner Fujitsu FI-7280
Scanner Fujitsu FI-7280

قیمت از: 57,000,000

قیمت تا: 95,000,000

قیمت Fujitsu Scanner FI-6670
قیمت Fujitsu Scanner FI-6670

قیمت از: 241,000,000

قیمت تا: 275,000,000

Fujitsu FI-7180 Scanner
Fujitsu FI-7180 Scanner

قیمت از: 47,600,000

قیمت تا: 64,000,000

Scanner Fujitsu FI-6770
Scanner Fujitsu FI-6770

قیمت از: 266,600,000

قیمت تا: 350,000,000

قیمت Fujitsu Scanner FI-6750s
قیمت Fujitsu Scanner FI-6750s

قیمت از: 112,800,000

قیمت تا: 165,000,000

قیمت Fujitsu Scanner FI-6110
قیمت Fujitsu Scanner FI-6110

قیمت از: 33,500,000

قیمت تا: 33,500,000

قیمت Fujitsu Scanner FI-6705s
قیمت Fujitsu Scanner FI-6705s

قیمت از: 165,000,000

قیمت تا: 165,000,000

Fujitsu Fi-5015C Scanner

قیمت از: 54,000,000

قیمت تا: 54,000,000

Fujitsu Fi-6230Z Scanner
Fujitsu Fi-6230Z Scanner

قیمت از: 54,000,000

قیمت تا: 55,500,000

قیمت Fujitsu Scanner FI-6800
قیمت Fujitsu Scanner FI-6800

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Fujitsu Scanner FI-5950
قیمت Fujitsu Scanner FI-5950

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101