ایران تکنو فروش تجهیزات فروشگاهی،صندوق فروشگاهی،بارکدخوان


برندهای بارکد خوان

کانادیت canadit سینو Cino مگنر MAGNER نیکیتا Nikita سیمبل SYMBOL دیتا اسکن Data scan اکسیوم Axiom پیدیون Pidion پوزیفلکس Posiflex مهر یونیتک Unitech میندئو Mindeo زبکس ZEBEX تایسون Tyson دیتا لاجیک Datalogic چمپتک Champtek موتورولا Motorola اسکار Oscar اسکوپ Scope هانیول Honeywell رومانس Romans زبرا Zebra میوا Meva آواسیس Avasys رمو Remo هانسول Hansol تایسو TYSSO SKYNET رابین Robin بیکسلون Bixolon

قیمت بارکد خوان | تجهیزات فروشگاهی دیتا لاجیک Datalogic

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
DATALOGIC Quick Scan M Barcode Reader
قیمت از 8,800,000
قیمت تا 11,067,000
قیمت Barcode READER DATALOGIC QW2100
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,450,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC QD2100
قیمت از 2,520,000
قیمت تا 3,590,000
Datalogic QuickScan QM2130 Barcode Scanner
قیمت از 9,350,000
قیمت تا 12,150,000
DATALOGIC HERON HD 3130 barcode Reader
قیمت از 4,090,000
قیمت تا 4,590,000
Datalogic Quick Scan I QD2131 Barcode Scanner
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 3,590,000
Datalogic Gryphon M4130 Optical Barcode Scanner
قیمت از 11,800,000
قیمت تا 12,200,000
Datalogic QuickScan QD2130 Barcode Scanner
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 10,400,000
Datalogic QuickScan I Optical Barcode Scanner
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 3,000,000
Datalogic Lite PS2 Barcode Scanner
قیمت از 2,390,000
قیمت تا 2,600,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon GD-4430
قیمت از 7,850,000
قیمت تا 9,300,000
Datalogic QM2430 Barcode Scanner
قیمت از 5,100,000
قیمت تا 15,250,000
Datalogic QuickScan I QM2131 Barcode Scanner
قیمت از 9,450,000
قیمت تا 10,670,000
قیمت Datalogic Barcode Scanner Lite QW 2100
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 3,250,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Gryphon 4400
قیمت از 6,950,000
قیمت تا 11,400,000
DATALOGIC Magellan 2200 Barcode Reader
قیمت از 1,180,000
قیمت تا 11,379,000
قیمت Datalogic Quick Scan I QD2100
قیمت از 2,450,000
قیمت تا 3,590,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC Magellan 800
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 8,200,000
قیمت Barcode Reader DATALOGIC TD-1100
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
Barcode Scanner Datalogic Gryphon M4130
قیمت از 10,650,000
قیمت تا 10,750,000
Barcode Reader DATALOGIC  Magellan 3200
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 13,500,000
Barcode Reader DATALOGIC COBALTO CO5330
قیمت از 8,300,000
قیمت تا 9,340,000
Datalogic Gryphon M4430 Optical Barcode Scanner
قیمت از 9,600,000
قیمت تا 9,600,000
Datalogic Heron HD3100 Barcode Scanner
قیمت از 4,400,000
قیمت تا 4,400,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها