سورین نماینده انحصاری کالاهای ایسوس

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت لپ تاپ | خرید لپ تاپ سونی SONY

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Sony FIT SVF15213CX i3-8G-1T-Intel TOUCH laptop
Sony FIT SVF15213CX i3-8G-1T-Intel TOUCH laptop

قیمت از: 27,000,000

قیمت تا: 30,000,000

Sony VAIO Fit 14E SVF143290X i5-8GB-1TB-2GB laptop
Sony VAIO Fit 14E SVF143290X i5-8GB-1TB-2GB laptop

قیمت از: 39,500,000

قیمت تا: 39,500,000

Sony VAIO SVT11215CD i5-4GB-128GB-Intel laptop
Sony VAIO SVT11215CD i5-4GB-128GB-Intel laptop

قیمت از: 37,500,000

قیمت تا: 37,500,000

SONY VAIO SVF1532R4E i7-8GB-1TB-2GB Laptop
SONY VAIO SVF1532R4E i7-8GB-1TB-2GB Laptop

قیمت از: 59,500,000

قیمت تا: 59,500,000

SONY VAIO Fit 15E SVF152190X i7-8GB-1TB-2GB Touch Laptop
SONY VAIO Fit 15E SVF152190X i7-8GB-1TB-2GB Touch Laptop

قیمت از: 63,000,000

قیمت تا: 63,000,000

Sony VAIO SVF1421Z2E TOUCH Laptop

قیمت از: 37,500,000

قیمت تا: 37,500,000

SONY VAIO Fit SVF1521T2E i5-8GB-750GB-1GB Touch Laptop
SONY VAIO Fit SVF1521T2E i5-8GB-750GB-1GB Touch Laptop

قیمت از: 41,500,000

قیمت تا: 41,500,000

SONY VAIO Fit SVF1531V8C i5-8GB-1T-2GB Laptop
SONY VAIO Fit SVF1531V8C i5-8GB-1T-2GB Laptop

قیمت از: 44,500,000

قیمت تا: 44,500,000

SONY VAIO Fit SVF15317SC i5-8GB-1T-2GB Touch Laptop
SONY VAIO Fit SVF15317SC i5-8GB-1T-2GB Touch Laptop

قیمت از: 49,000,000

قیمت تا: 49,000,000

SONY VAIO Fit SVF15316SC i5-8GB-1T-2GB Laptop
SONY VAIO Fit SVF15316SC i5-8GB-1T-2GB Laptop

قیمت از: 40,000,000

قیمت تا: 40,000,000

SONY VAIO Fit SVF14328SC i5-8GB-1T-2GB Laptop
SONY VAIO Fit SVF14328SC i5-8GB-1T-2GB Laptop

قیمت از: 41,500,000

قیمت تا: 41,500,000

SONY VAIO Fit SVF1521G4E i5-8GB-750G-1GB Laptop
SONY VAIO Fit SVF1521G4E i5-8GB-750G-1GB Laptop

قیمت از: 39,000,000

قیمت تا: 39,000,000

Sony VAIO Fit 15E SVF153290X-i7-8-1tb-2 Laptop
Sony VAIO Fit 15E SVF153290X-i7-8-1tb-2 Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Fit 14E SVF14328SG i5-4GB-500-1 Laptop
Sony VAIO Fit 14E SVF14328SG i5-4GB-500-1 Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Pro 13 SVP13213SGS i5-4GB-128-INTEL Laptop
Sony VAIO Pro 13 SVP13213SGS i5-4GB-128-INTEL Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Pro 13 SVP13213CX-i5-4GB-128-INTEL Laptop
Sony VAIO Pro 13 SVP13213CX-i5-4GB-128-INTEL Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Pro13 SVP13215PX i7-8GB-256-INTEL Laptop
Sony VAIO Pro13 SVP13215PX i7-8GB-256-INTEL Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

SONY VAIO Fit 14E SVF1432ACX i7-8G-750G-1G LapTop
SONY VAIO Fit 14E SVF1432ACX i7-8G-750G-1G LapTop

قیمت از:

قیمت تا:

SONY VAIO Fit 15E SVF15213CX i3 LapTop
SONY VAIO Fit 15E SVF15213CX i3 LapTop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Fit SVF14425CL A10 5745M-6GB-1TB-1G laptop
Sony VAIO Fit SVF14425CL A10 5745M-6GB-1TB-1G laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Fit SVF14n11CXB i3-4g-500-intel hd laptop
Sony VAIO Fit SVF14n11CXB i3-4g-500-intel hd laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony SVT-11213-CXB 3560Y-4-128-INTEL Laptop
Sony SVT-11213-CXB 3560Y-4-128-INTEL Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony SVF-13N13-CXB i5-8GB-128-INTEL Laptop
Sony SVF-13N13-CXB i5-8GB-128-INTEL Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Fit Multi flip SVF14N13CXB i5-8GB-500-INTEL Laptop
Sony VAIO Fit Multi flip SVF14N13CXB i5-8GB-500-INTEL Laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony F1532SGB LAptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Pro svp11213cxb i5-4g-128gb ssd-intel hd laptop
Sony VAIO Pro svp11213cxb i5-4g-128gb ssd-intel hd laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Pro SVP11214CXB i7-8g-128gb ssd-intel hd laptop
Sony VAIO Pro SVP11214CXB i7-8g-128gb ssd-intel hd laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Duo SVD11215CXB i7-8gb-256gb ssd-intel hd laptop
Sony VAIO Duo SVD11215CXB i7-8gb-256gb ssd-intel hd laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Duo SVD13213CXB i5-4gb-128gb-intel hd laptop
Sony VAIO Duo SVD13213CXB i5-4gb-128gb-intel hd laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Fit SVF15213CXP i3-4g-500-HD-intel hd laptop
Sony VAIO Fit SVF15213CXP i3-4g-500-HD-intel hd laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO SVT21213CXB i5-4g-500-intel hd laptop
Sony VAIO SVT21213CXB i5-4g-500-intel hd laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Fit 15E SVF1521JCG i5-8GB-750GB-1GB Touch laptop
Sony VAIO Fit 15E SVF1521JCG i5-8GB-750GB-1GB Touch laptop

قیمت از:

قیمت تا:

Sony VAIO Fit 15E SVF15415CD A10-5745M-8GB-1TB-1GB laptop
Sony VAIO Fit 15E SVF15415CD A10-5745M-8GB-1TB-1GB laptop

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101