همراه سیستم طلایه خرید فروش سرور

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سرور و قطعات سرور سوپرمایکرو Supermicro

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Supermicro CSE-825TQ-R740LPB Case Server
Supermicro CSE-825TQ-R740LPB Case Server

قیمت از: 28,500,000

قیمت تا: 34,000,000

Supermicro Cse-815tq-560cb Server

قیمت از: 16,000,000

قیمت تا: 16,000,000

Supermicro CSE-825TQ-563LPB Case Server
Supermicro CSE-825TQ-563LPB Case Server

قیمت از: 16,500,000

قیمت تا: 16,500,000

Supermicro CSE-743TQ-865B-SQ Server Case
Supermicro CSE-743TQ-865B-SQ Server Case

قیمت از: 17,000,000

قیمت تا: 17,000,000

Supermicro CSE-745TQ-R920B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-745TQ-R920B SuperChassis Case Server

قیمت از: 27,000,000

قیمت تا: 28,000,000

Supermicro Cse-825TQ-R720LPB Rackmount Server
Supermicro Cse-825TQ-R720LPB Rackmount Server

قیمت از: 29,000,000

قیمت تا: 29,000,000

Supermicro Cse-823TQ-653LPB Server

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

Supermicro CSE-733i-500b Case Server
Supermicro CSE-733i-500b Case Server

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 9,000,000

Supermicro Cse-811tq-520b Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Supermicro P0048P CPU Heatsink

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,700,000

Supermicro P0048AP4 Heatsink

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,800,000

Supermicro CSE-745TQ-800B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-745TQ-800B SuperChassis Case Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 19,500,000

Supermicro CSE-825TQ-600LPB Case Server
Supermicro CSE-825TQ-600LPB Case Server

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 18,000,000

Supermicro CSE-813MTQ-600CB Case Server
Supermicro CSE-813MTQ-600CB Case Server

قیمت از: 14,500,000

قیمت تا: 14,500,000

Supermicro CSE-732i-R500B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-732i-R500B SuperChassis Case Server

قیمت از: 17,000,000

قیمت تا: 17,000,000

Supermicro CSE-733TQ-665B Case Server
Supermicro CSE-733TQ-665B Case Server

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

Supermicro CSE-732i-500B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-732i-500B SuperChassis Case Server

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 9,500,000

Supermicro CSE-745TQ-920B Case Server
Supermicro CSE-745TQ-920B Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro Cse-745TQ-R800B Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro 745TQ-R800 Server Case
Supermicro 745TQ-R800 Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-745TQ-R800B Server Case
Supermicro CSE-745TQ-R800B Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-846BE26-R1K28B Server Case
Supermicro CSE-846BE26-R1K28B Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-743TQ-1200B-SQ Case Server
Supermicro CSE-743TQ-1200B-SQ Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-743i-665B Server Case
Supermicro CSE-743i-665B Server Case

قیمت از:

قیمت تا: