قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP DL360 G7 532149-001 sever Fan
HP DL360 G7 532149-001 sever Fan

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

HP 1200W 498152-001 Power Supply Server
HP 1200W 498152-001 Power Supply Server

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

HP 350W 686761-001 Power Server
HP 350W 686761-001 Power Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP 700W 356544-B21 Power Servers
HP 700W 356544-B21 Power Servers

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

HP ML310 e G8 v2 E3-1220v3 470065-798 Rackmount Server
HP ML310 e G8 v2 E3-1220v3 470065-798 Rackmount Server

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HP ProLiant ML110 G9 E5-2603v3 4GB-R B140i Server
HP ProLiant ML110 G9 E5-2603v3 4GB-R B140i Server

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HP ProLiant DL580 G9 E7-8890v3 793312-B21 Rackmount Server
HP ProLiant DL580 G9 E7-8890v3 793312-B21 Rackmount Server

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

HP P411 256MB 2 Port 462830-B21 Server Raid Controller
HP P411 256MB 2 Port 462830-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 650,000

قیمت تا: 1,400,000

HP DL380 G9 2SFF 724864-B21 Cage Backplane Kit
HP DL380 G9 2SFF 724864-B21 Cage Backplane Kit

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP DL360 P G8 E5-2640 646902-001 ProLiant Rackmount Server
HP DL360 P G8 E5-2640 646902-001 ProLiant Rackmount Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP ProLiant DL380 p G8 8 LFF 665553-B21 Server
HP ProLiant DL380 p G8 8 LFF 665553-B21 Server

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 13,000,000

HP ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 Tower Server ProLiant
HP ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 Tower Server ProLiant

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 125,000,000

HP Smart Array P431 2GB 698531-B21 Server RAID Controller
HP Smart Array P431 2GB 698531-B21 Server RAID Controller

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

HP ML150 G5 750W Server Power Supply
HP ML150 G5 750W Server Power Supply

قیمت از: 520,000

قیمت تا: 520,000

HP 1110W 508149-001 Server Redundant Power Supply
HP 1110W 508149-001 Server Redundant Power Supply

قیمت از: 530,000

قیمت تا: 530,000

HP 642106-001 Rackmount Server

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 13,500,000

HP DL380 G7 Hot Plug Fan
HP DL380 G7 Hot Plug Fan

قیمت از: 70,000

قیمت تا: 70,000

HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server
HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

HP 512MB 534916-B21 Server Cache
HP 512MB 534916-B21 Server Cache

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server

قیمت از: 3,700,000

قیمت تا: 3,700,000

HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server
HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server

قیمت از: 11,600,000

قیمت تا: 11,600,000

 HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server
HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server
HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server

قیمت از: 670,000

قیمت تا: 670,000

HP 460W Power Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP 750W Power Server Supply
HP 750W Power Server Supply

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 550,000

HP 1200W 656364-B21 Power Servers
HP 1200W 656364-B21 Power Servers

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 550,000

Hp proliant DL380 G4 Server Power
Hp proliant DL380 G4 Server Power

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

HP 500W 720478-B21 Power Supply Server
HP 500W 720478-B21 Power Supply Server

قیمت از: 280,000

قیمت تا: 5,500,000

HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server
HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server

قیمت از: 820,000

قیمت تا: 1,460,000

HP 650W 001-446635 Power Supply Server
HP 650W 001-446635 Power Supply Server

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

HP SN1000Q 16GB QW972A Server Host Bus Adapter
HP SN1000Q 16GB QW972A Server Host Bus Adapter

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 10,600,000

HP ML310 e G8 Network Adapter Server
HP ML310 e G8 Network Adapter Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP P212 Raid Controller Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP P420 Smart Array Controller Server
HP P420 Smart Array Controller Server

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 700,000

HP P822 2GB 615418-B21 Server Raid Controller
HP P822 2GB 615418-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 2,300,000

HP P222 631667-B21 Server Raid Controller
HP P222 631667-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 700,000

HP Smart Array P400 256MB 405132-B21 Server Raid Controller
HP Smart Array P400 256MB 405132-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller
HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100