همراه سیستم طلایه خرید فروش سرور

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP DL380 G7 Hot Plug Fan
HP DL380 G7 Hot Plug Fan

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 900,000

HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 13,000,000

HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server
HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 512MB 534916-B21 Server Cache
HP 512MB 534916-B21 Server Cache

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server

قیمت از: 23,000,000

قیمت تا: 37,000,000

HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 33,000,000

HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server
HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server

قیمت از: 58,000,000

قیمت تا: 116,000,000

 HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server
HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 13,000,000

HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server
HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server

قیمت از: 6,700,000

قیمت تا: 7,000,000

HP 460W Power Server

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP 750W Power Server Supply
HP 750W Power Server Supply

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 5,500,000

HP 1200W 656364-B21 Power Servers
HP 1200W 656364-B21 Power Servers

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

Hp proliant DL380 G4 Server Power
Hp proliant DL380 G4 Server Power

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

HP 500W 720478-B21 Power Supply Server
HP 500W 720478-B21 Power Supply Server

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 3,200,000

HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server
HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server

قیمت از: 8,200,000

قیمت تا: 8,900,000

HP 650W 001-446635 Power Supply Server
HP 650W 001-446635 Power Supply Server

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

HP SN1000Q 16GB QW972A Server Host Bus Adapter
HP SN1000Q 16GB QW972A Server Host Bus Adapter

قیمت از: 35,000,000

قیمت تا: 37,500,000

HP ML310 e G8 Network Adapter Server
HP ML310 e G8 Network Adapter Server

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP P212 Raid Controller Server

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 10,000,000

HP P420 Smart Array Controller Server
HP P420 Smart Array Controller Server

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 8,500,000

HP P822 2GB 615418-B21 Server Raid Controller
HP P822 2GB 615418-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 23,000,000

HP P222 631667-B21 Server Raid Controller
HP P222 631667-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 6,500,000

قیمت تا: 12,500,000

HP Smart Array P400 256MB 405132-B21 Server Raid Controller
HP Smart Array P400 256MB 405132-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller
HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP P421 631673-B21 Server Raid Controller
HP P421 631673-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 12,500,000

HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller
HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

HP P800 512MB BBWC Server Raid Controller
HP P800 512MB BBWC Server Raid Controller

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

HP P440 4GB 761872-B21 Server Raid Controller
HP P440 4GB 761872-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller
HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 22,000,000

قیمت تا: 22,000,000

HP P812 1GB 487204-B21 Server Raid Controller
HP P812 1GB 487204-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

HP 412140-B21 Single Active Cool Fan for BLc7000
HP 412140-B21 Single Active Cool Fan for BLc7000

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

HP ML350 G6 E5520 Used ProLiant Tower Server
HP ML350 G6 E5520 Used ProLiant Tower Server

قیمت از: 33,000,000

قیمت تا: 33,000,000

HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server

قیمت از: 27,500,000

قیمت تا: 35,000,000

HP Used ProLiant DL360 G7 E5640 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL360 G7 E5640 Rackmount Server

قیمت از: 24,000,000

قیمت تا: 35,000,000

HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server
HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server

قیمت از: 24,500,000

قیمت تا: 45,000,000

HP Used ProLiant DL360 G7 5600 Server
HP Used ProLiant DL360 G7 5600 Server

قیمت از: 24,500,000

قیمت تا: 35,000,000

HP H240 726907-B21 Server Raid Controller
HP H240 726907-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

HP P410 ZM 462860-B21 Server Raid Controller
HP P410 ZM 462860-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP 647581-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

HP DL380 G9 777290-001 Standard Efficiency Heatsink Module Server
HP DL380 G9 777290-001 Standard Efficiency Heatsink Module Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101