همراه سیستم طلایه خرید فروش سرور

ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP 1200W 578322-B21 Power Server
HP 1200W 578322-B21 Power Server

قیمت از: 520,000

قیمت تا: 630,000

HP HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server
HP HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server

قیمت از: 10,200,000

قیمت تا: 10,200,000

HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server
HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server

قیمت از: 9,500,000

قیمت تا: 9,500,000

HP ProLiant DL580 G7 E7-4870 Servers network
HP ProLiant DL580 G7 E7-4870 Servers network

قیمت از: 78,000,000

قیمت تا: 78,000,000

HP DL580 G7-E7-4850 ProLiant Server
HP DL580 G7-E7-4850 ProLiant Server

قیمت از: 58,000,000

قیمت تا: 58,000,000

HP DL380 e G8 669253-B21 ProLiant Server
HP DL380 e G8 669253-B21 ProLiant Server

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

HP DL380 p G8 SFF 653200-B21 ProLiant Server
HP DL380 p G8 SFF 653200-B21 ProLiant Server

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

HP ProLiant DL380 p G8 642106-001 Servers network
HP ProLiant DL380 p G8 642106-001 Servers network

قیمت از: 19,000,000

قیمت تا: 19,000,000

HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server

قیمت از: 2,300,000

قیمت تا: 3,700,000

HP ProLiant ML110 G7 server Network
HP ProLiant ML110 G7 server Network

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

 HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server
HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,300,000

HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server
HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server

قیمت از: 670,000

قیمت تا: 700,000

HP 412648-B21 Network Adapter server

قیمت از: 320,000

قیمت تا: 400,000

HP P212 Raid Controller Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 1,000,000

HP P420 Smart Array Controller Server
HP P420 Smart Array Controller Server

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 850,000

HP P222 631667-B21 Server Raid Controller
HP P222 631667-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 1,250,000

HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller
HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 580,000

قیمت تا: 580,000

HP 8GB 713979-B21 Server Ram
HP 8GB 713979-B21 Server Ram

قیمت از: 430,000

قیمت تا: 430,000

HP DL380 P G8 E5-2620v2 Server CPU

قیمت از: 1,330,000

قیمت تا: 1,330,000

HP DL360 G6 X5670 Server CPU

قیمت از: 480,000

قیمت تا: 550,000

HP DL360 p G8 E5 2650v2 Server CPU

قیمت از: 2,900,000

قیمت تا: 3,200,000

HP P2000 G3 MSA AP836B Fibre Channel Controller
HP P2000 G3 MSA AP836B Fibre Channel Controller

قیمت از: 7,800,000

قیمت تا: 8,000,000

HP ML310 G8 E3-1220 ProLiant Tower Server
HP ML310 G8 E3-1220 ProLiant Tower Server

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 3,790,000

HP DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Proliant Server
HP DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Proliant Server

قیمت از: 7,500,000

قیمت تا: 7,500,000

HP ProLiant ML110 G9 E5-2603v3 4GB-R B140i Server
HP ProLiant ML110 G9 E5-2603v3 4GB-R B140i Server

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,000,000

HP DL360 G6 500666-B21 RAM Sever

قیمت از: 430,000

قیمت تا: 430,000

HP ML310 e G8 v2-E3 1271v3 Server CPU
HP ML310 e G8 v2-E3 1271v3 Server CPU

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

HP ProLiant DL380 p G9 E5-2690V3 Servers network
HP ProLiant DL380 p G9 E5-2690V3 Servers network

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

HP DL380 G6 487267-001 Rail Kit Rack
HP DL380 G6 487267-001 Rail Kit Rack

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP Xeon X5150 ML370G5 Kit CPU Server

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 2,550,000

HP Proliant DL360 p G8 8SFF Server
HP Proliant DL360 p G8 8SFF Server

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 8,000,000

HP DL380 p G8 Power Servers
HP DL380 p G8 Power Servers

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP DL380 G9 777291-001 High Performance Heatsink Module Server
HP DL380 G9 777291-001 High Performance Heatsink Module Server

قیمت از: 370,000

قیمت تا: 400,000

HP DL580 G5 SPI board

قیمت از: 1,700,000

قیمت تا: 1,700,000

HP 407745-001 Front Bezel Server
HP 407745-001 Front Bezel Server

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

HP ProLiant DL180 G6 12 LFF 507168-B21 Server
HP ProLiant DL180 G6 12 LFF 507168-B21 Server

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server
HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server

قیمت از: 820,000

قیمت تا: 1,300,000

HP QMH2572 8Gb FC 651281-B21 Fibre Channel Host Bus Adapter
HP QMH2572 8Gb FC 651281-B21 Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,650,000

HP DL580 G7 Drawer board

قیمت از: 3,100,000

قیمت تا: 3,100,000

HP 800W 720479-B21 Power Supply Server
HP 800W 720479-B21 Power Supply Server

قیمت از: 830,000

قیمت تا: 11,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101