قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server
HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server

قیمت از: 42,800,000

قیمت تا: 42,800,000

HP proLiant ML350 G6 Server
HP proLiant ML350 G6 Server

قیمت از: 7,100,000

قیمت تا: 7,100,000

 HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server
HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

HP 460W Power Server

قیمت از: 650,000

قیمت تا: 650,000

HP 500W 720478-B21 Power Supply Server
HP 500W 720478-B21 Power Supply Server

قیمت از: 680,000

قیمت تا: 680,000

HP 412648-B21 Network Adapter server

قیمت از: 6,900,000

قیمت تا: 6,900,000

HP P212 Raid Controller Server

قیمت از: 750,000

قیمت تا: 750,000

HP P420 Smart Array Controller Server
HP P420 Smart Array Controller Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP P222 631667-B21 Server Raid Controller
HP P222 631667-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 890,000

قیمت تا: 890,000

HP P421 631673-B21 Server Raid Controller
HP P421 631673-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 950,000

قیمت تا: 8,500,000

HP P440 4GB 761872-B21 Server Raid Controller
HP P440 4GB 761872-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller
HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 7,520,000

قیمت تا: 7,520,000

HP P812 1GB 487204-B21 Server Raid Controller
HP P812 1GB 487204-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 3,520,000

قیمت تا: 3,520,000

 HP Used ProLiant DL380 G6 E5520 Server
HP Used ProLiant DL380 G6 E5520 Server

قیمت از: 25,000,000

قیمت تا: 25,000,000

HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server

قیمت از: 4,400,000

قیمت تا: 4,400,000

HP DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 Server
HP DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 Server

قیمت از: 23,450,000

قیمت تا: 23,450,000

HP 8GB 713979-B21 Server Ram
HP 8GB 713979-B21 Server Ram

قیمت از: 1,420,000

قیمت تا: 1,420,000

HP H240 726907-B21 Server Raid Controller
HP H240 726907-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 2,950,000

قیمت تا: 2,950,000

HP P410 ZM 462860-B21 Server Raid Controller
HP P410 ZM 462860-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 810,000

قیمت تا: 810,000

HP ProLiant DL380 G9 8SFF 719064-B21 Chassis Server
HP ProLiant DL380 G9 8SFF 719064-B21 Chassis Server

قیمت از: 46,520,000

قیمت تا: 46,520,000

HP DL360 G6 500666-B21 RAM Sever

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

HP DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Proliant Server
HP DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Proliant Server

قیمت از: 29,150,000

قیمت تا: 29,150,000

HP P411 462918-001 Server Raid Controller
HP P411 462918-001 Server Raid Controller

قیمت از: 2,100,000

قیمت تا: 2,100,000

HP P411 256MB 2 Port 462830-B21 Server Raid Controller
HP P411 256MB 2 Port 462830-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

HP DL380 G9 E5-2620v4 826683-B21 ProLiant Rackmount Server
HP DL380 G9 E5-2620v4 826683-B21 ProLiant Rackmount Server

قیمت از: 39,750,000

قیمت تا: 39,750,000

HP DL380 G9 E5-2620v4 843556-425 ProLiant Rackmount Server
HP DL380 G9 E5-2620v4 843556-425 ProLiant Rackmount Server

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 30,000,000

HP DL380 G9 E5-2620v4 843557-425 ProLiant Rackmount Server
HP DL380 G9 E5-2620v4 843557-425 ProLiant Rackmount Server

قیمت از: 31,200,000

قیمت تا: 31,200,000

HP DL360 G9 E5-2620v4 843374-425 ProLiant Rackmount Server
HP DL360 G9 E5-2620v4 843374-425 ProLiant Rackmount Server

قیمت از: 24,350,000

قیمت تا: 24,350,000

HP 81Q 8Gb 1Port AK344A StoreFabric Server Host Bus Adapter
HP 81Q 8Gb 1Port AK344A StoreFabric Server Host Bus Adapter

قیمت از: 2,250,000

قیمت تا: 2,250,000

HP Proliant DL380 Gen10 P24841-B21 Rackmount Server
HP Proliant DL380 Gen10 P24841-B21 Rackmount Server

قیمت از: 65,200,000

قیمت تا: 65,200,000

hp 445985 backplane hard
hp 445985 backplane hard

قیمت از: 232,000

قیمت تا: 232,000

hp DL380p G8 25Bay E5-2650 v2 715218-B21 server
hp DL380p G8 25Bay E5-2650 v2 715218-B21 server

قیمت از: 47,500,000

قیمت تا: 47,500,000

hp DL380 G9 E5-2600 719064-B21 server

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 30,000,000

hp ProLiant DL380P G8 8Bay E5-2650 662244-B21 server
hp ProLiant DL380P G8 8Bay E5-2650 662244-B21 server

قیمت از: 145,000,000

قیمت تا: 145,000,000

hp DL380 G9 E5-2620 v4 826682-B21 server

قیمت از: 36,850,000

قیمت تا: 36,850,000

hp ProLiant DL380p G8 25Bay E5-2650 rackmount server
hp ProLiant DL380p G8 25Bay E5-2650 rackmount server

قیمت از: 86,000,000

قیمت تا: 86,000,000

hp DL380 G9 OID7271241 rackmount server
hp DL380 G9 OID7271241 rackmount server

قیمت از: 43,500,000

قیمت تا: 43,500,000

hp DL380 G10 5118 826566-B21 rackmount server
hp DL380 G10 5118 826566-B21 rackmount server

قیمت از: 81,500,000

قیمت تا: 81,500,000

hp ProLiant DL380 G7 E5620 587476-B21 rackmount server
hp ProLiant DL380 G7 E5620 587476-B21 rackmount server

قیمت از: 65,200,000

قیمت تا: 65,200,000

hp ML350e G8 E5-2407 648376-001 server
hp ML350e G8 E5-2407 648376-001 server

قیمت از: 11,500,000

قیمت تا: 11,500,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101