قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP DL380 G6 487267-001 Rail Kit Rack
HP DL380 G6 487267-001 Rail Kit Rack

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

 HP Used ProLiant DL380 G6 E5520 Server
HP Used ProLiant DL380 G6 E5520 Server

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL380 G7 E5640 Rackmount Server

قیمت از: 2,750,000

قیمت تا: 2,750,000

HP ProLiant DL180 G6 Servers network
HP ProLiant DL180 G6 Servers network

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP Used ProLiant DL360 G7 5600 Server
HP Used ProLiant DL360 G7 5600 Server

قیمت از: 2,450,000

قیمت تا: 2,450,000

HP Used ProLiant DL360 G7 E5640 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL360 G7 E5640 Rackmount Server

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

HP Server DL380 G7 ProLiant

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 240,000

HP DL380 G7 SFF 583914-B21 Server ProLiant
HP DL380 G7 SFF 583914-B21 Server ProLiant

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server
HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server

قیمت از: 2,450,000

قیمت تا: 2,450,000

HP DL360 G6 500666-B21 RAM Sever

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 150,000

HP DL 380 G6 Server
HP DL 380 G6 Server

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

HP DL360 G6 X5670 Server CPU

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

HP ProLiant ML350 G8 Tower Server
HP ProLiant ML350 G8 Tower Server

قیمت از: 75,000,000

قیمت تا: 75,000,000

HP 500W 720478-B21 Power Supply Server
HP 500W 720478-B21 Power Supply Server

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

Hp 460W 503296-B21 Server Power
Hp 460W 503296-B21 Server Power

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

HP 750W 512327-B21 Power Supply
HP 750W 512327-B21 Power Supply

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

Hp 460W 656362-B21 Server Power
Hp 460W 656362-B21 Server Power

قیمت از: 3,700,000

قیمت تا: 3,700,000

HP 800W 720479-B21 Power Supply Server
HP 800W 720479-B21 Power Supply Server

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

HP 1000W 350-370-380 G5 Kit Power Supply Server
HP 1000W 350-370-380 G5 Kit Power Supply Server

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller
HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 58,000,000

قیمت تا: 58,000,000

HP H240 726907-B21 Server Raid Controller
HP H240 726907-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

HP ProLiant ML150 G9 E5-2600-767062-B21 Server
HP ProLiant ML150 G9 E5-2600-767062-B21 Server

قیمت از: 125,000

قیمت تا: 125,000

HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21
HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21

قیمت از: 120,000,000

قیمت تا: 120,000,000

HP ML10 G9 E3-1225 v5 838124-425 ProLiant Tower Server
HP ML10 G9 E3-1225 v5 838124-425 ProLiant Tower Server

قیمت از: 85,000,000

قیمت تا: 85,000,000

HP ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 Tower Server ProLiant
HP ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 Tower Server ProLiant

قیمت از: 125,000,000

قیمت تا: 125,000,000

HP 1200W 578322-B21 Power Server
HP 1200W 578322-B21 Power Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G7 Hot Plug Fan
HP DL380 G7 Hot Plug Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit

قیمت از:

قیمت تا:

HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server
HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server

قیمت از:

قیمت تا:

HP 512MB 534916-B21 Server Cache
HP 512MB 534916-B21 Server Cache

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL380 p G8 E5-2609v2 Network server
HP ProLiant DL380 p G8 E5-2609v2 Network server

قیمت از:

قیمت تا:

HP HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server
HP HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server
HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL580 G7 E7-4870 Servers network
HP ProLiant DL580 G7 E7-4870 Servers network

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL580 G7-E7-4850 ProLiant Server
HP DL580 G7-E7-4850 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 e G8 669253-B21 ProLiant Server
HP DL380 e G8 669253-B21 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 p G8 SFF 653200-B21 ProLiant Server
HP DL380 p G8 SFF 653200-B21 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL380 p G8 642106-001 Servers network
HP ProLiant DL380 p G8 642106-001 Servers network

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101