الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه

یوکی نت ارائه کننده تجهیزات پسیو شبکه

قیمت مودم ADSL | روتر دی لینک D-Link

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

D-Link DIR-810L Wireless Router Modem
D-Link DIR-810L Wireless Router Modem

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 2,400,000

D-Link DIR-506L Pocket Cloud Wireless Router
D-Link DIR-506L Pocket Cloud Wireless Router

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 1,530,000

D-Link DWR-116 Wireless N300 3G-4G Multi-WAN Router
D-Link DWR-116 Wireless N300 3G-4G Multi-WAN Router

قیمت از: 1,130,000

قیمت تا: 1,550,000

D-Link DWR-712 HSPA-3G Wi-Fi Router
D-Link DWR-712 HSPA-3G Wi-Fi Router

قیمت از: 5,350,000

قیمت تا: 5,350,000

D-Link DIR-505 All-In-One Mobile Companion

قیمت از: 1,020,000

قیمت تا: 1,120,000

D-Link DIR-618 Wireless N Router
D-Link DIR-618 Wireless N Router

قیمت از: 2,170,000

قیمت تا: 2,387,000

D-Link DIR-508L SharePort Go II N300 Portable Router and Charger
D-Link DIR-508L SharePort Go II N300 Portable Router and Charger

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,110,000

D-Link DIR-826L N600 Cloud Gigabit Router

قیمت از: 2,680,000

قیمت تا: 3,091,000

D-Link DWR-510 Mini 3G 7.2Mbps HSUPA USB Router
D-Link DWR-510 Mini 3G 7.2Mbps HSUPA USB Router

قیمت از: 2,330,000

قیمت تا: 2,600,000

D-Link DIR-880L Wireless Router

قیمت از: 6,700,000

قیمت تا: 7,430,000

D-Link DWR-730-N 3G HSPA Portable Modem Router
D-Link DWR-730-N 3G HSPA Portable Modem Router

قیمت از: 1,550,000

قیمت تا: 2,090,000

D-Link DIR-816L Wireless Router
D-Link DIR-816L Wireless Router

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 2,250,000

D-Link DIR-600m Wireless N 150 Home Router
D-Link DIR-600m Wireless N 150 Home Router

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 570,000

D-Link DIR-868L AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Cloud Router
D-Link DIR-868L AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Cloud Router

قیمت از: 5,790,000

قیمت تا: 6,010,000

D-LINK DWM-156 3G HSUPA USB Adapter

قیمت از: 75,000

قیمت تا: 75,000

D-Link DWR-730 3G HSPA Portable Modem Router
D-Link DWR-730 3G HSPA Portable Modem Router

قیمت از: 1,865,000

قیمت تا: 1,980,000

D-Link DUB-104 Hub

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 720,000

D-Link DSL-2770L Wireless N300 Cloud ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2770L Wireless N300 Cloud ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 2,120,000

قیمت تا: 2,450,000

D-Link DIR-850L Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Cloud Router
D-Link DIR-850L Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Cloud Router

قیمت از: 3,040,000

قیمت تا: 3,270,000

D-Link DIR-865L Wireless Router
D-Link DIR-865L Wireless Router

قیمت از: 5,610,000

قیمت تا: 8,000,000

D-Link DWR-113 3G Wireless N150 Router
D-Link DWR-113 3G Wireless N150 Router

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,550,000

D-Link DWR-111 Wireless N150 Wi-Fi Router
D-Link DWR-111 Wireless N150 Wi-Fi Router

قیمت از: 710,000

قیمت تا: 11,840,000

D-Link DVA-G3672B Wireless ADSL2 Plus VoIP Router
D-Link DVA-G3672B Wireless ADSL2 Plus VoIP Router

قیمت از: 745,000

قیمت تا: 745,000

D-Link DSL-2740B Wireless ADSL Modem

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 800,000

D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless AC750 VDSL2 Plus-ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless AC750 VDSL2 Plus-ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 1,870,000

قیمت تا: 2,520,000

D-Link DWR-932-D1 4G Portable Wireless Modem
D-Link DWR-932-D1 4G Portable Wireless Modem

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

D-LINK DWM-157 3G USB Modem

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 885,000

D-Link DWR-161 3G Wireless Router
D-Link DWR-161 3G Wireless Router

قیمت از: 1,130,000

قیمت تا: 2,300,000

D-Link DWR-710 3G USB Slim and Portable Modem Router
D-Link DWR-710 3G USB Slim and Portable Modem Router

قیمت از: 1,810,000

قیمت تا: 1,880,000

D-Link DWR-732 3G Modem Router
D-Link DWR-732 3G Modem Router

قیمت از: 3,990,000

قیمت تا: 4,150,000

D-Link DSL-2700U Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router
D-Link DSL-2700U Wireless N150 ADSL2 Plus Modem Router

قیمت از: 490,000

قیمت تا: 570,000

D-Link DFM-562E External Modem

قیمت از: 3,850,000

قیمت تا: 3,850,000

D-Link DIR-890L-R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router
D-Link DIR-890L-R Ultra Tri-Band AC3200 Wi-Fi Router

قیمت از: 12,130,000

قیمت تا: 12,670,000

D-Link DIR-600L Wireless N150 Cloud Router
D-Link DIR-600L Wireless N150 Cloud Router

قیمت از: 510,000

قیمت تا: 600,000

D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router
D-Link DIR-803 Wireless AC750 Dual Band Router

قیمت از: 1,690,000

قیمت تا: 1,690,000

D-Link DWR-925 4GWireless Modem Router
D-Link DWR-925 4GWireless Modem Router

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 11,450,000

D-Link DIR-140L Broadband SOHO VPN Router
D-Link DIR-140L Broadband SOHO VPN Router

قیمت از: 2,940,000

قیمت تا: 2,940,000

D-Link DSR-150N Wireless Router
D-Link DSR-150N Wireless Router

قیمت از: 5,040,000

قیمت تا: 5,040,000

D-Link DIR-130 Ethernet Router and 8 Port 10-100 Switch
D-Link DIR-130 Ethernet Router and 8 Port 10-100 Switch

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

D-Link DSR-250N Wireless Modem Router
D-Link DSR-250N Wireless Modem Router

قیمت از: 7,710,000

قیمت تا: 7,710,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 111-87147107