ثبت برند ثبت علائم تجاری ثبت شرکت

قیمت کنسول بازی سونی SONY

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Sony PS4 Region 2 CUH-1216B Game Console
Sony PS4 Region 2 CUH-1216B Game Console

قیمت از: 1,395,000

قیمت تا: 1,500,000

Sony Playstation 4 Region 3 500GB Game Console
Sony Playstation 4 Region 3 500GB Game Console

قیمت از: 1,190,000

قیمت تا: 3,950,000

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2016A
Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2016A

قیمت از: 1,320,000

قیمت تا: 4,710,000

Sony 1TB DUAL GAME PAD PlayStation 4
Sony 1TB DUAL GAME PAD PlayStation 4

قیمت از: 1,650,000

قیمت تا: 1,850,000

Sony PlayStation Portable PSP 3000

قیمت از:

قیمت تا:

Sony Playstation PSP E1000 Game Console
Sony Playstation PSP E1000 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS VITA WiFi 8GB Playstation
Sony PS VITA WiFi 8GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PlayStation 2

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 160GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 120GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS3 Slim 250GB Playstation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS4 PlayStation

قیمت از:

قیمت تا:

Sony Playstation 4 Region1 Game Console
Sony Playstation 4 Region1 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Sony Playstation 3 Region2 Game Console
Sony Playstation 3 Region2 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Sony Playstation 4 Region 3 1TB Game Console
Sony Playstation 4 Region 3 1TB Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

Sony PS4 500GB Region 2 Uncharted 4 Game Console
Sony PS4 500GB Region 2 Uncharted 4 Game Console

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100