قیمت ذخیره کننده ها ای دیتا Adata

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-1TB
ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-1TB

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 3,300,000

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD-1TB
Adata DashDrive Durable HD650 External HDD-1TB

قیمت از: 2,120,000

قیمت تا: 3,450,000

ADATA Dashdrive Elite HE720 External Hard Drive-1TB

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 3,990,000

Adata Nobility NH03 USB 3.0 External Hard Drive-3TB
Adata Nobility NH03 USB 3.0 External Hard Drive-3TB

قیمت از: 3,950,000

قیمت تا: 3,950,000

Adata HD710 External Hard Drive-1TB

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 3,300,000

ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-2TB
ADATA Dashdrive HV620 External Hard Drive-2TB

قیمت از: 3,550,000

قیمت تا: 3,550,000

ADATA NH13 External Hard Drive-1TB

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,550,000

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD-2TB

قیمت از: 3,720,000

قیمت تا: 5,250,000

ADATA NH13 External Hard Drive-2TB

قیمت از: 3,600,000

قیمت تا: 3,850,000

ADATA HD710A 1TB HDD External

قیمت از: 2,340,000

قیمت تا: 3,800,000

ADATA HD710A 2TB HDD External

قیمت از: 3,690,000

قیمت تا: 4,570,000

Adata SSD Memory Card Premier SP610 - 512GB

قیمت از: 7,100,000

قیمت تا: 7,100,000

Adata Premier Pro SP900 SSD Hard-512GB

قیمت از: 7,300,000

قیمت تا: 7,300,000

ADATA HD720 1TB External Hard Drive
ADATA HD720 1TB External Hard Drive

قیمت از: 2,490,000

قیمت تا: 3,550,000

Adata HD700 1TB External HDD

قیمت از: 2,550,000

قیمت تا: 2,700,000

قیمت Adata My Passport - 1TB External HDD

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 3,300,000

قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 1TB
قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 1TB

قیمت از: 2,290,000

قیمت تا: 2,610,000

قیمت External HDD Adata Classic HV100 1TB
قیمت External HDD Adata Classic HV100 1TB

قیمت از: 2,080,000

قیمت تا: 3,290,000

Adata Classic HV100 2TB External HDD
Adata Classic HV100 2TB External HDD

قیمت از: 3,890,000

قیمت تا: 3,890,000

Adata HD720 2TB External HDD

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 5,500,000

ADATA HM900-2TB External Hard Drive
ADATA HM900-2TB External Hard Drive

قیمت از: 3,090,000

قیمت تا: 4,480,000

ADATA HM900-3TB External Hard Drive
ADATA HM900-3TB External Hard Drive

قیمت از: 4,190,000

قیمت تا: 5,430,000

ADATA HM900-4TB External Hard Drive
ADATA HM900-4TB External Hard Drive

قیمت از: 6,790,000

قیمت تا: 6,790,000

ADATA HM900-6TB External Hard Drive
ADATA HM900-6TB External Hard Drive

قیمت از: 8,250,000

قیمت تا: 11,000,000

Adata HD710M 2TB External HDD

قیمت از: 4,050,000

قیمت تا: 5,750,000

Adata HD700 2TB External HDD

قیمت از: 3,950,000

قیمت تا: 3,950,000

Adata DashDrive Choice HC630 External Hard Drive-1TB
Adata DashDrive Choice HC630 External Hard Drive-1TB

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA Dashdrive Elite HE720 External Hard Drive-500GB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata Choice HC500 External Hard Drive 2TB
Adata Choice HC500 External Hard Drive 2TB

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 500GB
قیمت Adata Choice HC500 External Hard Drive 500GB

قیمت از:

قیمت تا:

Adata S102-32GB Flash Memory
Adata S102-32GB Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA UV100 Slim 8GB USB2 Flash Memory
ADATA UV100 Slim 8GB USB2 Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

C906 Adata Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA i-Memory UE710 32GB Flash Memory
ADATA i-Memory UE710 32GB Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA UD320-32GB Flash Memory
ADATA UD320-32GB Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA UV100-32GB Flash Memory
ADATA UV100-32GB Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Adata UV128 32G i Flash Memory
قیمت Adata UV128 32G i Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA C008-32GB Flash Memory
ADATA C008-32GB Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

Adata UD310-32GB Jewel USB 2.0 Flash Memory
Adata UD310-32GB Jewel USB 2.0 Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

ADATA Choice UC330-32GB OTG Flash Memory
ADATA Choice UC330-32GB OTG Flash Memory

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101