لیست قیمت هارد اکسترنال |قیمت HDD External سیگیت seagate

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

قیمت Seagate Backup Plus Slim - 1TB External HDD
قیمت Seagate Backup Plus Slim - 1TB External HDD

قیمت از: 218,000

قیمت تا: 218,000

Seagate Backup Plus Slim 2TB External Hard Drive
Seagate Backup Plus Slim 2TB External Hard Drive

قیمت از: 318,000

قیمت تا: 318,000

قیمت Seagate Expansion Portable 1TB External HDD
قیمت Seagate Expansion Portable 1TB External HDD

قیمت از: 198,000

قیمت تا: 198,000

Seagate Expansion Portable 1TB USB3 HDD External
Seagate Expansion Portable 1TB USB3 HDD External

قیمت از: 199,000

قیمت تا: 3,160,000

Seagate Expansion Portable 2TB USB3 HDD External
Seagate Expansion Portable 2TB USB3 HDD External

قیمت از: 295,000

قیمت تا: 313,000

قیمت Seagate Expansion Portable 2TB External HDD
قیمت Seagate Expansion Portable 2TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Seagate Backup Plus Slim 500GB External HDD
قیمت Seagate Backup Plus Slim 500GB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Portable 4TB HDD External
Seagate Backup Plus Portable 4TB HDD External

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Portable 6TB HDD External
Seagate Backup Plus Portable 6TB HDD External

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Hub 4TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Hub 8TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Ultra Slim 1TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

Seagate Backup Plus Slim 4TB External HDD

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101