قیمت پاور | Power supply

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Power Cooler Master V1000
Power Cooler Master V1000

قیمت از:

قیمت تا:

Power Cooler Master V1200
Power Cooler Master V1200

قیمت از:

قیمت تا:

Cooler Master G650M Power
Cooler Master G650M Power

قیمت از:

قیمت تا:

Cooler Master GX 750W Power Supply
Cooler Master GX 750W Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Power Cooler Master Thunder 500W
Power Cooler Master Thunder 500W

قیمت از:

قیمت تا:

Power Cooler Master V650 Semi-Modular
Power Cooler Master V650 Semi-Modular

قیمت از:

قیمت تا:

Cooler Master V750 Semi-Modular Power
Cooler Master V750 Semi-Modular Power

قیمت از:

قیمت تا:

 micronet 500W M3500  power

قیمت از:

قیمت تا:

Evga 500w active power

قیمت از:

قیمت تا:

Corsair RM750i POWER
Corsair RM750i POWER

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax XT RX-300XT Power Supply
Raidmax XT RX-300XT Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax XT RX-400XT Power Supply
Raidmax XT RX-400XT Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax XT RX-500XT Power Supply
Raidmax XT RX-500XT Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Cobra RX-700AC-B Power Supply
Raidmax Cobra RX-700AC-B Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Thunder pro RX-1000AE Power Supply
Raidmax Thunder pro RX-1000AE Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Cobra RX-850AE-B Power Supply
Raidmax Cobra RX-850AE-B Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Vampire RX-800GH Power Supply
Raidmax Vampire RX-800GH Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Vampire RX-1000GH Power Supply
Raidmax Vampire RX-1000GH Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Scorpio RX-535AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-535AP-S Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Scorpio RX-635AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-635AP-S Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Scorpio RX-735AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-735AP-S Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Scorpio RX-835AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-835AP-S Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Raidmax Scorpio RX-1000AP-S Power Supply
Raidmax Scorpio RX-1000AP-S Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

DeepCool DQ650ST Power Supply
DeepCool DQ650ST Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Trust P4-1100-330W Power Supply
Trust P4-1100-330W Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Trust P4-1200-380W Power Supply
Trust P4-1200-380W Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Cooler Master B500 ver.2 Power Supply
Cooler Master B500 ver.2 Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Cooler Master B600 ver.2 Power Supply
Cooler Master B600 ver.2 Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Cooler Master B700 ver.2 Power Supply
Cooler Master B700 ver.2 Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

EVGA 850W GQ GOLD POWER SUPPLY

قیمت از:

قیمت تا:

EVGA 700W B BRONZ POWER SUPPLY

قیمت از:

قیمت تا:

EVGA 600W W1 WHITE POWER SUPPLY

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-1BAY Power Adaptor
QNAP SP-1BAY Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-469U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-469U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-1269U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-1269U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-X79P-PSU Power Adaptor
QNAP SP-X79P-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-8BAY2U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-8BAY2U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-1279U-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-1279U-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-B01-500W-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-B01-500W-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

QNAP SP-A02-650W-S-PSU Power Adaptor
QNAP SP-A02-650W-S-PSU Power Adaptor

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100