ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Cisco 2960G 24TC-L SWITCH

قیمت از: 11,500,000

قیمت تا: 26,000,000

Cisco WS-C2960-48PST-L SWITCH

قیمت از: 36,000,000

قیمت تا: 65,000,000

Cisco WS-C3560G-48PS-S Switch

قیمت از: 19,000,000

قیمت تا: 58,000,000

Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S
Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S

قیمت از: 33,000,000

قیمت تا: 35,000,000

Cisco 3750V2 48PS-S 48 Port Switch

قیمت از: 45,000,000

قیمت تا: 98,000,000

CISCO 3750 48TS-S SWITCH

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 24,000,000

Cisco WS-C3750X-48T-L Switch

قیمت از: 103,000,000

قیمت تا: 125,000,000

CISCO WS-C2960CG-8TC-L SWITCH

قیمت از: 17,200,000

قیمت تا: 170,000,000

Cisco WS-C3750-48PS-S Switch

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 24,000,000

Cisco WS-C 3750V2-24PS-S Switch

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 51,000,000

Cisco WS-C3750G-24TS-E1U Switch

قیمت از: 29,000,000

قیمت تا: 74,000,000

Cisco WS-C3750-24PS-S Switch

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 25,000,000

Cisco WS-C2960X-48TD-L SWITCH

قیمت از: 68,000,000

قیمت تا: 78,000,000

Cisco WS-C2960X-24TD-L SWITCH

قیمت از: 47,000,000

قیمت تا: 57,000,000

Cisco WS-C2960X-48FPD-L SWITCH

قیمت از: 85,000,000

قیمت تا: 112,000,000

CISCO Used WS-C3750G-48PS-S 48Port Switch

قیمت از: 54,000,000

قیمت تا: 55,000,000

Cisco WS-C3850-24T-E 24 Port Switch

قیمت از: 95,000,000

قیمت تا: 125,000,000

Cisco WS-C3850-24S-S 24 Port Switch

قیمت از: 235,000,000

قیمت تا: 300,000,000

Cisco WS-C3850-24XS-S 24 Port Switch

قیمت از: 410,000,000

قیمت تا: 450,000,000

Cisco WS-C3560G-24TS-S 24 Port Switch

قیمت از: 25,000,000

قیمت تا: 35,000,000

Cisco WS-C2960S-48TD-L 48 Port Switch

قیمت از: 55,000,000

قیمت تا: 88,000,000

Cisco SRW208MP-K9-EU Switch

قیمت از: 9,900,000

قیمت تا: 10,500,000

Cisco WS-C 3750V2-48TS-S Switch

قیمت از: 44,500,000

قیمت تا: 48,000,000

CISCO 3560X 24T-L SWITCH

قیمت از: 52,500,000

قیمت تا: 54,000,000

CISCO SG300-10SFP SWITCH

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 15,250,000

Cisco WS-C2960S-48LPD-L SWITCH

قیمت از: 78,500,000

قیمت تا: 82,000,000

Cisco WS-C 3560X-24T-L Switch

قیمت از: 41,000,000

قیمت تا: 53,000,000

Cisco WS-C3750X-48PF-L Switch

قیمت از: 100,000,000

قیمت تا: 178,000,000

Cisco WS-C3750-24TS-S Switch

قیمت از: 14,800,000

قیمت تا: 21,000,000

Cisco WS-C3750X-48P-L Switch

قیمت از: 110,000,000

قیمت تا: 138,000,000

Cisco WS-C3750-24TS-E Switch

قیمت از: 31,000,000

قیمت تا: 32,000,000

Cisco WS-C3560X-24P-S 24 Port Switch

قیمت از: 40,000,000

قیمت تا: 42,000,000

Cisco WS-C2960X-48LPD-L SWITCH

قیمت از: 94,000,000

قیمت تا: 108,000,000

Cisco WS-3560-24PS-S 24Port POE Switch
Cisco WS-3560-24PS-S 24Port POE Switch

قیمت از: 18,500,000

قیمت تا: 19,000,000

Cisco SG100-24 Switch

قیمت از: 6,950,000

قیمت تا: 8,000,000

Cisco Switch WS-C2960-8TC-L

قیمت از: 8,800,000

قیمت تا: 11,000,000

Cisco SG300-28MP 28 Port Switch

قیمت از: 33,500,000

قیمت تا: 34,000,000

Cisco WS-C3560X-24P-L 24 Port Switch

قیمت از: 66,000,000

قیمت تا: 68,000,000

Cisco WS-C2960S-24TD-L Switch

قیمت از: 44,500,000

قیمت تا: 46,500,000

CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch
CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 13,000,000