شرکت ایزی فروش طراحی ، تامین و نظارت بر اجرای بستر تجهیزات صنعتی و مخابراتی


فروش،مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


برندهای آنتن و تجهیزات رادیویی

تندا Tenda تی پی لینک TP-Link 2ان 2N دلتالینک Deltalink زولتریکس Zoltrix دی لینک D-Link یوبیکویتی ubiquiti میکروتیک Mikrotik کنبوتونگ Kenbotong های گین Hi GAIN وایز WIS آرک ARC ان جنیوس EnGenius لیگوویو LigoWave

قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Hi Gain HG522MF Wireless Radio Anten
قیمت از 2,520,000
قیمت تا 2,520,000
Hi Gain HG533MD Wireless Radio Anten
قیمت از 6,885,000
قیمت تا 6,885,000
Hi Gain HG523MDHP Wireless Radio Anten
قیمت از 2,880,000
قیمت تا 2,880,000
Hi Gain HG517MS Wireless Radio Anten
قیمت از 5,200,000
قیمت تا 5,200,000
Hi Gain HG535MDHP Wireless Radio Anten
قیمت از 11,430,000
قیمت تا 11,430,000
D-Link ANT24-0802 2.4GHz 8dBi Directional Indoor Antenna
قیمت از 605,000
قیمت تا 610,000
Tenda Q2407 Anten
قیمت از 160,000
قیمت تا 1,000,000
Radio Wireless Ubiquiti
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,750,000
Ubiquiti xr2 Radio Wireless Module
قیمت از 3,400,000
قیمت تا 3,500,000
Ubiquiti XR71-A Radio Wireless Module
قیمت از 3,300,000
قیمت تا 3,300,000
قیمت  Radio Wireless Ubiquiti NanoStation 5
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 2,950,000
Ubiquiti LiteBeam M5 Wireless Radio
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,350,000
D-Link ANT24-0600 Antenna
قیمت از 210,000
قیمت تا 210,000
2N 2Wire Intercom Converter
قیمت از 14,080,000
قیمت تا 14,080,000
D-Link ANT24-1600N Outdoor 16dBI Directional Panel 11n Antenna
قیمت از 6,242,000
قیمت تا 6,290,000
D-Link ANT24-CB09N Pigtail Cable
قیمت از 1,560,000
قیمت تا 1,560,000
ARC DA5834SD1 DBI Dish Anten
قیمت از 000
قیمت تا 000
ARC ES5823BXA DBI Anten Box
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-0500 Omni-Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-2100 21dBi Indoor Omni-Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1202 Outdoor Omni-Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-1201 Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-0800 Outdoor Omni-Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-CB1RN 1m Antenna Patch Cable
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT24-CB06N Pigtail Cable
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-1400N Triple Polarization Dual-Band Outdoor Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT50-2000N 5 GHz Dual Polarisation Outdoor Directional Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-0800 Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
D-Link ANT70-1800 Dual Band 18dBi Gain Directional Outdoor Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Engenius Enstaion 5 Anten
قیمت از 000
قیمت تا 000
Hi Gain HG527D Wireless Radio Anten
قیمت از 000
قیمت تا 000
Hi Gain HG532MD Wireless Radio Anten
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Kenbotong TDJ-5158P9AC2 Wireless Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Kenbotong TQJ-2325A12 Wireless Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
Kenbotong TQJ-5800AT Wireless antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Kenbotong anten TDJ-5158P6ACx2
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Kenbotong Wireless Antenna TDJ-5758BKT1
قیمت از 000
قیمت تا 000
قیمت Kenbotong Wireless Antenna TDJ-5758BKT-C
قیمت از 000
قیمت تا 000
Kenbotong TDJ-5758SPL9A Wireless Antenna
قیمت از 000
قیمت تا 000
قبلی 5 4 3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


الماس آسیا مشاوره،طراح و مجری شبکه های وایرلس wireless مبتنی بر تکنولوژیWIFI-WIMAX در سایت آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها